Regeringen vill underlätta grundandet av nya apotek

Bild: Leif Weckström

Om regeringen får sin vilja igenom blir det lättare att grunda nya apotek. Därtill ska det bli möjligt för serviceboenden att upprätta ett gemensamt läkemedelsförråd för sina boende.

Regeringen vill göra det lättare att grunda nya apotek. Enligt social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattilas (Blå) lagförslag ska man i fortsättningen i större utsträckning kunna beakta behovet av apotekstjänster vid sidan av tryggandet av tillgången på läkemedel.

Dessutom ska det bli möjligt att inrätta apotek i anslutning till sjukhus och hälsostationer.

– Ändringen av läkemedelslagen gagnar oss alla. Tillgången till läkemedel blir avsevärt bättre i samband med reformen, säger Mattila i ett pressmeddelade.

Vidare ska det bli möjligt för serviceboenden att upprätta begränsade läkemedelsförråd för gemensamt bruk. Förrådet är avsett för de boendes oförutsedda läkemedelsbehov.

– Hittills har det inte varit tillåtet att ha ett gemensamt läkemedelsförråd, i stället har alla på boendet varit nödgade att ha sina egna personliga förråd.

Det här har skapat problem vid akuta situationer. Ett gemensamt läkemedelsförråd skulle underlätta här.

Lagförslaget ska verkställa en del av regeringens linjedragningar i apoteksfrågan från våren 2017. Ett ytterligare lagförslag förbereds som bäst.

Apoteksbranschen och tillgången på läkemedel är för närvarande strikt reglerad i Finland.

Lagförslaget debatterades i riksdagen på onsdagen.

– Tanken är att öka antalet apotek och underlätta grundandet av apotek i samband med social- och hälsovårdcentra. Som sådant är det ett steg åt rätt håll, sade Sinuhe Wallinheimo (Saml) under debatten.

Nu åker propositionen till social- och hälsovårdsutskottet på remiss.

Pippi skuttar omkring på Finns sommarteater

Pippi Långstrump, Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump, är en av Astrid Lindgrens mest kända och populära figurer. Sommaren 2019 skuttar hon omkring på Finns sommarteaters (tidigare Glims sommarteater 1973-2005) scen i Esbo till Georg Riedels välkända musik. Senast spelades Pippi på Finns år 2006 och det var alla tiders publiksuccé på sommarteatern med nästan 6000 åskådare! Då spelades huvudrollen av Josefin Silén, som sedan dess utbildat sig till musikalartist i Sverige och i höst spelar Esmeralda i Ringaren i Notre Dame på Tampereen Teatteri. 29.3.2019 - 07.54