Regeringen vill minska elräkningen – överföringen ska få pristak

Regeringen föreslår en rad åtgärder för att stävja prishöjningen för eldistributionen. Bild: Mikael Sjövall/SPT

Eldistributörernas avkastning ska sjunka med 40 procent, och hushållen ska kunna vara säkra på att distributionskostnaderna inte stiger mer än 8 procent per år, föreslår regeringen.

Regeringen vill skriva om elmarknadslagen och lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden för att stävja prishöjningen för eldistributionen och samtidigt minska eldistributörernas avkastning.

Näringsminister Mika Lintilä (C) presenterade lagändringen på torsdagseftermiddagen, kort innan förslaget överlämnades till riksdagen.

Lintilä sade att det handlar om ett stort och komplicerat paket, som innehåller många olika åtgärder. Sammanfattat beräknas åtgärderna leda till att de totala distributionskostnaderna från i fjol sjunker med 350 miljoner fram till slutet av 2022.

Läs också: Lågt elpris syns inte på räkningen

Centrala förändringar

Lintilä betonade att hushållen inte omedelbart ska vänta sig märkbart mindre elkostnader.

– Förändringarna syns ännu inte på nästa elräkning. De sista ändringarna syns säkert först i slutet av 2020-talet.

Lintilä valde att lyfta fram några av de mest centrala förändringarna som kommer att märkas av i sinom tid.

En anmärkningsvärd ändring är att den högsta tillåtna avkastningsnivån för distributionsbolagen sänks med 40 procent, vilket enligt Lintilä är historiskt lågt.

I dag får bolagen höja sina distributionskostnader med 15 procent per år. Framöver ska siffran närapå halveras, och den maximala tillåtna höjningen per år ska vara 8 procent.

Enligt Lintilä är finländare själva också intresserade av att utveckla elnätet, och nu ska det därför bli lättare för medborgarna att delta i produktionen av förnybar el.

– Det enklaste exemplet är att om grannen producerar en märkbar mängd solenergi så ska det bli möjligt att dra en kabel till grannhuset utan större byråkrati. På så vis uppmuntrar vi att påverka sin egen elräkning och samtidigt stödja förnybar energi.

Enligt Lintilä har företagen och bolagen under de senaste åren haft möjligheter att överinvestera, men nu ska det också bli stopp för det. Energimyndigheten ska få nya verktyg för att övervaka distributionskostnaderna, och övervakningen skärps därmed.

Medborgarinitiativ med samma målsättning

Samtidigt som riksdagen nu får ta ställning till detta paket, behandlar de även ett medborgarinitiativ om samma ämne. Initiativet överlämnades till riksdagen den 21 januari.

Lintilä sade att det nu är riksdagens uppgift att ta ställning till de olika förslagen.

Enligt Lintilä innehåller båda förslagen samma mål och i hög utsträckning samma åtgärder. I kalkyleringen ser Lintilä ändå märkbara skillnader mellan förslagen.

– Den största skillnaden är kanske att man i medborgarinitiativet har beräknat med en minskning på 500 miljoner, medan regeringens förslag beräknas minska eldistributörernas intäkter med 350 miljoner.

Lintilä ville betona vikten av förslagens rättssäkerhet.

– I regeringen är vi fullständigt säkra på att vårt förslag håller såväl den nationella juridiska granskningen som granskningen av direktiv på EU-nivå, sade Lintilä.

– Det värsta som kunde ske i det här läget vore att vi stod med ett förslag som inte skulle klara endera av granskningarna. I så fall skulle vi återvända till ruta ett.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning