Regeringen vill öka arbetskraftsinvandringen

Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Regeringen har publicerat ett migrationspolitiskt program. Målet är att stärka arbetskraftsinvandringen.

Aktiv politik som främjar arbetskraftsinvandring, ökade satsningar på integration och goda relationer mellan befolkningsgrupper är några av de åtgärder som regeringen lyfter fram i sitt migrationspolitiska program.

I programmet, som publicerades på fredagen, konstateras också att Finland behöver klara långsiktiga mål för att locka internationella experter i den globala konkurrensen om kompetent arbetskraft.

Finland behöver kompetenta invandrare på grund av arbetskraftbristen och för att öka internationaliseringen av arbetsmarknaden samt för att förbättra försörjningskvoten, som försämras i takt med att befolkningen blir äldre.

Några av åtgärderna som föreslås i programmet är smidigare system för uppehållstillstånd och tjänster som stöder etablering och integration. Det ska vara lätt för internationell arbetskraft att flytta till Finland och komma in i samhället, anser regeringen.

Dessutom ska det vara trevligt att bo här. Där inverkar attityderna mellan olika befolkningsgrupper. Rasism och xenofobi inverkar negativt på invandrares trivsel.

För familjer är också daghem, skolor och hobbyer viktiga.

Programmet har utarbetats av ministerarbetsgruppen för migration. I gruppen har medverkat enheter från de flesta ministerier samt Migrationsverket och Polisstyrelsen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03