Regeringen vill ha tydligare bild av läget – grundar operativt center

– Viruset är en sak regeringen inte kan sköta på egen hand, sade statsminister Sanna Marin. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Regeringen gör förändringar för att få informationen att löpa bättre under undantagstillståndet.

Statsrådets kansli får ett nytt operativt center som ska följa med effekterna av de beslut som fattas på grund av coronakrisen. Det här ska ge en tydligare bild av läget under undantagstillståndet.

När regeringen rapporterade om coronaläget på onsdagsförmiddagen berättade statsminister Sanna Marin om ändringar i hur arbetet leds under undantagstillståndet.

I nuläget följer statsrådets lägescentral med hot som riktas mot Finland och rapporterar om dem. Också lägescentralens fokus ligger nu på coronaviruset.

Det operativa centret ska förenkla den administrativa kommunikationen och analysera situationen.

Också koordinationsgruppen för covid-19 utvidgas för att informationen ska löpa bättre över ministeriegränserna. I nuläget består den bland annat av representanter från de olika ministerierna, och ska kompletteras av en grupp beredskapschefer.

Det finns också planer på att bilda ytterligare en grupp som fokuserar på Finlands väg ut ur krisen. Den kallas Ulos kriisistä (ungefär: ut ur krisen) och ska fokusera på att minimera de samhälleliga skadorna som de olika restriktionerna kan föra med sig.

Ministerierna har ombetts att utnämna de personer som ska vara med i gruppen.

En bättre helhetsbild som mål

Sanna Marin säger att vi ännu inte vet allting om coronaviruset, och att regeringen fattat snabba beslut utifrån den ibland bristfälliga information som funnits till hands.

Marin nämner arbetet kring Helsingfors-Vanda flygplats där många olika myndigheter, bolaget Finavia och ett flertal andra aktörer verkar.

– Informationen har inte löpt som den borde och koordinationen har inte fungerat som den ska, säger statsministern.

Nu vill man vara bättre förberedd och kunna agera utifrån en tydligare helhetsbild.

Marin säger att situationen är svår, och att det varken är första eller sista gången krångliga strukturer försvårar kommunikationen.

– Vi har helt enkelt inte råd med att administrativa strukturer kommer i vägen för informationsförmedlingen.

Regeringen klarar sig inte ensam

Diskussionen om regeringens och presidentens förhållande har varit omskriven i medierna under de senaste dagarna.

Sanna Marin svarar inte direkt på frågan om republikens president Sauli Niinistös förslag om en ny ledningsgrupp under coronakrisen gett upphov till att ställa om i organisationen.

Marin säger att kommunikationen fungerat bra mellan regeringen och presidenten. Det är viktigt att alla samarbetar, säger Marin och vänder sig inte bara till presidenten utan också direkt till folket.

– Viruset är en sak regeringen inte kan sköta på egen hand.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning