Regeringen vill förbättra de utländska bärplockarnas ställning

Den nya lagen avses träda i kraft senast innan årets skördesäsong börjar. Bild: Sofia Westerholm/SPT

I den nya lagen fastslås tydligare spelregler för situationer då utländska bärplockare kommer till Finland för att hjälpa till under skördetiden, men ändå inte har ett anställningsförhållande i landet.

Regeringen föreslår ny lagstiftning som ska förbättra den rättsliga ställningen och inkomstmöjligheterna för utländska bärplockare. Dessutom ska den nya lagstiftningen leda till mer jämlika konkurrensvillkor för företag inom branschen.

Då utländska bärplockare kommer till Finland står många inte i ett anställningsförhållande, utan anses vara företagare som bedriver sin verksamhet på eget ansvar. Det innebär också att deras rättsliga ställning för närvarande är relativt oreglerad i lagstiftningen.

I det nya lagförslaget slås det fast om bärplockarnas rättigheter och aktörernas skyldigheter inom branschen. Dessutom innehåller lagförslaget bestämmelser om hur man ska bevaka att skyldigheterna följs och vilka påföljderna blir om så inte sker.

Skyldigheterna för företag som köper naturprodukter såsom bär är till stor del desamma som i den så kallade avsiktsförklaringen som för tillfället används då utländska bärplockare kommer till Finland. I det nya lagförslaget framgår ändå tydligare vilka skyldigheterna är och de har dessutom blivit mer förpliktande.

En annan ändring som den nya lagen skulle medföra är ett förbud mot att ta betalt av plockarna för olika tjänster kopplade till rekrytering och handledning.

Lagen ska endast tillämpas i de fall då utländska bärplockare inte har ett anställningsförhållande. Den avses träda i kraft så fort som möjligt, men senast innan årets skördesäsong börjar.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning