Regeringen vill att politikerna ska bestämma om Yle

Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Regeringen föreslår att de strategiska besluten kring Yle i framtiden ska fattas av förvaltningsrådet som består av politiker. I nuläget är det Yles styrelse som bestämmer om strategin.

Förslaget bygger på ett förslag från en parlamentarisk arbetsgrupp som letts av Arto Satonen (Saml). I arbetsgruppen ingick representanter från alla riksdagspartier.

Om förvaltningsrådet får en mer central roll inom organisationen blir det lättare för riksdagen att påverka Yles verksamhet. Satonens arbetsgrupp tog inte ställning till Yles programinnehåll.

Förvaltningsrådets medlemmar utses av riksdagen. Yles personal har två representanter i rådet, men de saknar rösträtt.

Enligt förslaget ska den nya lagen träda i kraft så snabbt som möjligt.

Kivelä: Rätt

Förvaltningsrådets ordförande Kimmo Kivelä (Sannf) tycker att ett starkare förvaltningsråd är ett steg i rätt riktning. Han uppger att arbetet med den nya strategin redan är påbörjat.

Kivelä betonar att Yle redan nu är en institution som lyder under riksdagen och att ett stärkt förvaltningsråd stärker dess uppdrag som övervakande organ.

Enligt Satonen var arbetsgruppen enhällig då förslaget lades fram.

– Eftersom Yle är, som man vant sig vid att säga, riksdagens radio, så ville man stärka förvaltningsrådets roll, sade Satonen i riksdagen.

Enligt honom kommer ändringen inte att påverka Yles journalistiska linje.

– De journalistiska besluten fattas under chefredaktörens ledning.

Satonen uppger att de strategiska besluten i stället gäller Yles roll på mediefältet. Han tänker sig att förvaltningsrådet kan fatta beslut om var Yle är med "på rubriknivå".

– Till exempel hur mycket barnprogram och aktualitetsprogram det blir, nämnde Satonen i riksdagen.

Yles vd Lauri Kivinen ser det som självklart att förvaltningsrådet inte tar ställning i journalistiska frågor. Han tycker inte det finns någon koppling mellan strategiska beslut och den journalistiska linjen.

– Jag har inte varit speciellt oroad över det och är inte oroad över det i samband med lagändringen, säger Kivinen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Renoverad funkisbostad inspirerar som härligt stadshem

Mer läsning