En lagändring ska göra det enklare att i vissa fall byta personnummer

Ministrarna Sirpa Paatero, Krista Kiuru och Anna-Maja Henriksson presenterade ett flertal åtgärder på såväl kort som lång sikt med anledning av Vastaamo-läckan. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Regeringen har under onsdagen och torsdagen diskuterat vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av dataintrånget vid psykoterapicentret Vastaamo.

Regeringen bereder flera lagändringar som en följd av dataintrånget vid psykoterapicentret Vastaamo. Bland annat kommer så kallad stark identifiering att krävas vid alla former av kreditköp.

Social- och hälsovårdsministeriet garanterar att de personer som blivit offer för dataintrånget fortsättningsvis får det stöd de behöver, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) efter att regeringen på torsdagen fattade beslut om åtgärder med anledning av dataintrånget vid psykoterapicentret Vastaamo.

– Ministeriet följer med och koordinerar eftervården för de drabbade inom ramen för social- och hälsovården, säger Kiuru.

En av de åtgärder regeringen nu vidtar handlar om uppdateringar av lagen som gäller användningen av personnummer. Oron för att någon ska missbruka personuppgifterna som läckt ut på nätet har väckt en diskussion om att det borde bli lättare att byta personnummer.

I dagsläget är kriterierna för att få byta personnummer hårda. Ett personnummer kan till exempel inte ändras i syfte att förekomma eventuellt missbruk. Regeringen bereder därför en lagändring som ska göra det möjligt att i vissa fall byta personnummer för att på förhand minska risken för missbruk av en persons identitet.

Missbruk som man vill stävja handlar till exempel om att man i vissa fall kan handla på kredit med någon annans personuppgifter.

– Konsumentskyddslagen har brister då det handlar om vissa typer av krediter i samband med köp av varor. Där finns utrymme för missbruk av människors personuppgifter, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP).

Hon säger att det är alltför lätt att få krediter i handeln genom att meddela ett personnummer utan att man desto mer behöver styrka sin identitet.

– Justitieministeriet ska nu inleda beredningen av ett regelverk som skulle förutsätta en stark identifiering vid alla former av kreditköp, till exempel med bankkoder eller med det elektroniska identitetsbevis som för tillfället utvecklas, säger Henriksson.

Denna ändring ska genomföras så fort som möjligt. På längre sikt bereder Finansministeriet en lagändring som ska förtydliga när och hur personnummer kan och får användas för att identifiera en person. Syftet är att personnummer inte ska användas som en identitetshandling, endast som ett sätt att särskilja en person till exempel från andra personer med samma namn.

Alla vårdtjänster ska med i Kanta

Även lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården blir föremål för ett flertal revideringar. Bland annat kommer aktörer som upprätthåller databaser med personuppgifter att få hårdare krav på säkerheten och övervakningen av systemen kommer att skärpas.

Vidare kommer alla aktörer som upprätthåller ett patientregister att bli tvungna att ansluta sig till det nationella Kanta-systemet för patientuppgifter. Hittills har en anslutning varit frivillig.

– Det här är något som diskuterats i åratal. Nu blir reformen verklighet, och det är jag glad för, säger Krista Kiuru.

Psykoterapicentret Vastaamo var inte med i Kanta-systemet.

– I Suomi.fi-tjänsten på nätet finns redan nu råd om hur man kan gå till väga för att förbjuda användningen av sitt personnummer i olika sammanhang där personnumret inte behöver användas, säger kommunminister Sirpa Paatero (SDP).

Denna tjänst utvecklas nu ytterligare. Bland annat utreder ministerier och myndigheter möjligheten att bygga ut systemet med förbud mot användningen av personuppgifter så att den omfattar såväl offentliga tjänster som privata tjänster, säger Paatero.

Så här lät det då regeringen ordnade presskonferens tidigare i dag:

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning