Regeringen väntas fatta beslut om att stegvis öppna gränserna inom kort

Regeringen väntas fatta beslut om att stegvis öppna Finlands gränser för fritidsresor från vissa Schengenländer. Bild: Mikael Piippo/SPT

På söndag slutar de aktuella resebegränsningarna att gälla. Innan dess måste regeringen fatta beslut om hur det blir därefter.

Regeringen väntas fatta beslut om att stegvis öppna Finlands gränser för fritidsresenärer från vissa Schengenländer denna vecka. Ärendet kommer enligt nyhetsbyrån SPT:s uppgifter att diskuteras på statsrådets allmänna sammanträde på torsdag.

De nuvarande resebegränsningarna gäller fram till söndag, den 14 juni. För att förlänga eller modifiera dem måste regeringen ge en ny förordning. Begränsningarna bygger på gränsbevakningslagens paragrafer 15 och 16.

För närvarande rekommenderas det att finländska medborgare undviker fritidsresor utomlands, men de är inte förbjudna. Finländska medborgare har också rätt att återvända till Finland när som helst.

Däremot är det förbjudet för utländska medborgare att komma till Finland för nöjes skull. Resor som anknyter till arbete är däremot tillåtna. Utländska medborgare som är permanent bosatta i Finland har också rätt att återvända.

För dem som kommer till Finland utifrån gäller 14 dagars frivillig karantän. Under karantänen ska man undvika att röra sig på allmänna platser.

Enligt Yles uppgifter ska regeringen på torsdag ta ställning till ett förslag om att tillåta resande över gränserna till Estland, Lettland och Litauen och de nordiska länderna Danmark, Norge och Island. Också för resor över gränsen mot Sverige föreslås lindringar, men resandet skulle fortfarande vara begränsat.

Beror på epidemiläget

EU-kommissionen föreslog förra veckan att Schengenområdets inre och yttre gränser ska öppnas stegvis. Inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) som ansvarar för gränserna meddelade att Finland ställer sig positivt till kommissionens förslag.

– Det innebär att vi ställer oss positiva till att öppna gränserna stegvis beroende på epidemiläget. Det är möjligt att olika länder behandlas på olika sätt. Jag tror att regeringen kommer att se på helheten, säger överdirektör Laura Yli-Vakkuri vid Inrikesministeriet.

Enligt Yli-Vakkuri går de flesta EU-länder för närvarande igenom sina nationella resebegränsningar. En del länder har redan fattat beslut. Till exempel beslöt Norge och Danmark att öppna gränsen för varandras medborgare.

– Då det gäller Schengenområdets yttre gräns är situationen en annan. EU-kommissionen har sagt att frågan om att öppna den yttre gränsen blir aktuell tidigast i juli, men vi väntar fortfarande på ett meddelande från kommissionen om detta.

Flest gränsövergångar i norr

Trafiken vid Finlands gränsövergångar sjönk radikalt efter att coronaepidemin bröt ut i Finland och regeringen fattade beslut om att stänga gränserna för nästan all trafik. Gränserna stängdes den 19 mars.

Under perioden 25–31 maj bokfördes 122 000 gränsövergångar. Det är 91 procent mindre än under samma tidpunkt i fjol, men 8 procent mer än veckan innan. Flest gränsövergångar skedde vid landgränsen mellan Finland och Sverige.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning