Regeringen utreder vindkraftens hälsoeffekter med tajt tidtabell

Inga bevis. Forskarna har inte hittat koppling mellan vindkraftverk och symtom som huvudvärk och yrsel, men de betonar behovet av ytterligare forskning.Bild: Mikko Stig

Regeringen meddelade i torsdags att den beställer en oberoende och omfattande utredning av vindkraftens effekter på hälsa och miljö, och att nya stöd till vindkraften villkoras vid resultaten av utredningen.

– Frågan om utredningen dök upp i slutändan av beslutsprocessen, så hemskt långt har vi inte hunnit planera den, säger avdelningschef Riku Huttunen på avdelningen för energiavdelningen vid Arbets- och näringsministeriet.

Först måste ministeriet hitta en oavhängig och objektiv aktör som ska göra utredningen. Priset för utredningen torde bli tiotusentals euro.

Tidtabellen är också tajt: Resultaten borde vara klara före produktionssäsongen 2018–2020.

– Grovt uppskattat tar det flera månader att göra en sådan här utredning, och den kommer sannolikt att bygga på tidigare studier och utredningar, säger Huttunen.

THL forskar redan

Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjorde en enkätstudie i nio vindkraftsområden 2015–2016. Ett av målen var att utreda hur vanligt det är med symtom som beror på ljud från möllorna.

Studien visar att ljudet från vindmöllor sällan hörs inne i byggnader, ens om de ligger nära en mölla, och att bara få upplever att ljudet stör till exempel sömnen i någon högre grad.

Utomhus upplever fler att de störs av vindmölleljud, men då det gäller effekter på hälsan är det centrala hur folk mår inomhus och huruvida de kan sova för ljudet.

– Symtom som huvudvärk, yrsel, illamående, öronsymtom, rytmstörningar och utmattning förekom lika ofta oberoende av avståendet till den närmaste vindmöllan, skriver forskarna Anu Turunen och Timo Lanki i ett blogginlägg om studien.

Det här stöder inte misstanken om att symtomen skulle vara kopplade till hörbart ljud eller infraljud från vindmöllor, konstaterar forskarna. De betonar ändå behovet av ytterligare forskning.

För närvarande forskar THL kring ljudtrycksnivåerna vid adresserna där man fått svar på vindkraftsenkäten, bullermätningar i vindkraftsparker och existerande vetenskaplig litteratur om de potentiella hälsoeffekterna av infraljud från vindmöllor.

Ljudtryck är ljudets styrka mätt i decibel. Anu Turunen säger att nuvarande uppfattningen inom det vetenskapliga samfundet är att det är osannolikt att infraljud med de ljudtrycksnivåer som förekommer i närheten av vindkraftsparker skulle han någon effekt på människors hälsa.

Det finns infraljud med ljudtryck som människan kan höra men Turunen säger att moderna vindmöllor inte kan producera sådana ljud.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00