Regeringen utreder internationella avtal som binder finsk migrationspolitik

Inrikesminister Kai Mykkänen (Saml) ska leda arbetet med ett åtgärdsprogram för att förebygga sexualbrott mot barn. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Kan internationella avtal tolkas om så att de bättre passar Finlands migrationspolitik? Det vill regeringen utreda.

Regeringen ger Utrikesministeriet i uppgift att utreda om "den finländska migrationspolitiken kan hanteras bättre" om internationella avtal som binder Finland tolkas på annat sätt.

Enligt inrikesminister Kai Mykkänen (Saml) kan en omtolkning vara aktuell om de internationella avtalen står i strid med "folkets rättsuppfattning". I sista hand är det riksdagen som avgör frågan om vad folkets rättsuppfattning är, säger Mykkänen.

– Omtolkningen kan till exempel handla om rättigheterna för dem som fått ett negativt asylbeslut eller uppehållstillstånden för dem som gjort sig skyldiga till grova brott, säger Mykkänen.

Beslutet om att utreda en omtolkning fattades i samband med regeringens överläggning på fredagen med anledning av sexualbrotten mot barn i Uleåborg och Helsingfors.

President Sauli Niinistö tog redan tidigare i veckan upp frågan om en omtolkning av de internationella avtalen. Enligt Niinistö har avtalen och tolkningen av dem formats under tidigare decennier då situationen har varit en annan.

De viktigaste internationella avtalen som binder den finländska migrationspolitiken är den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, konventionen mot tortyr, konventionen om barnets rättigheter och Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning.

– Det handlar inte om att vi skulle ha som avsikt att säga upp internationella avtal. Det är i en liten nations intresse att det finns ett nätverk av internationella avtal, säger Mykkänen.

Effektivare avvisning

I samband med regeringens överläggning fick regeringen också polisöverdirektör Seppo Kolehmainens rapport om sexualbrott mot barn och särskilt händelserna i Uleåborg.

En åtgärdsplan för att förebygga sexualbrott mot barn ska vara klar redan i februari.

Social- och hälsovårdsministeriet publicerade i går också delar av ett åtgärdsprogram för att förebygga våld mot barn. Programmet där arbete mot sexuellt våld ingår ska vara klart i november.

Regeringen vill också försnabba och effektivera avvisningen av irakier som fått ett negativt asylbeslut.

Irak motsätter sig tvångsdeporteringar av irakier till Irak. Det finns heller inget avtal mellan länderna om avvisningar.

Regeringen planerar därför att samarbeta i frågan med länder som är i samma situation som Finland.

Rättelse 18.1 kl. 13.36. I statsrådets pressmeddelande står det att regeringen ger Utrikesministeriet i uppgift att utreda om "den finländska migrationspolitiken kan hanteras bättre" om internationella avtal som binder Finland skrivs om. Minister Mykkänen säger ändå att det handlar om att tolka om avtalen. Artikeln har skrivits om enligt Mykkänens uttalande.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning