Regeringen undersöker om vindkraften skadar miljön eller hälsan

Bild: Mikko Stig

Arbets- och näringsministeriet låter göra en oberoende undersökning om hälso- och miljöskadorna av vindkraften. Inmatningstariffen för vindkraft avskaffas.

Bland annat de här åtgärderna ingår i regeringens energi- och klimatstrategi som antogs på torsdagen. Det rör sig om ett omfattande nationellt program fram till 2030.

Enligt programmet ska Finland helt avstå från att använda kol som energi under 2020-talet. En lag om saken ska beredas under den här regeringsperioden.

Enligt energistrategin ska utsläppsminskningarna göras i synnerhet i trafiken. Målet är att det 2030 ska finnas minst 250 000 elbilar och 50 000 gasdrivna bilar på Finland vägar.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03