Regeringen trampar inte Berners cykel

Regeringen kommer inte att införa ett anskaffningsbidrag för elcyklar. Lagförslaget har varit på remissrunda och stött på utbrett motstånd.

– Det är svårt att peka på enskilda argument som skulle ha dykt upp under remissrundan, det var själva idén om den här typen av understöd som stötte på motstånd. Man ansåg inte att det är ett vettigt sätt att öka antalet elcyklar eller främja cyklandet, säger direktör Sabina Lindström på Kommunikationsministeriet.

– Det var starka känslor både för och emot förslaget, och det fanns inte riktigt någon lösning som skulle ha fungerat.

Det var alldeles nyligen som minister Anne Berner (C) presenterade bidraget på en pressinformation. Förslaget var att införa ett anskaffningsbidrag på 400 euro till privatpersoner som köper en elcykel.

– Det här är beklagligt, säger Otso Kivekäs, grön Helsingforspolitiker och styrelsemedlem i Helsingfors cyklister.

– Utlåtandena till förslaget var i huvudsak positiva men det föll i regeringen. Kanske kunde Berner ha presenterat idén på ett bättre sätt. Det kan också vara att nästa regeringen inte är så bilvänlig, fortsätter Kivekäs.

Det gick mycket prestige i Kommunikationsminister Anne Berners (C) bidragsförslag. Bild: Vesa Moilanen

Det slopade stödet ingick i ett större paket vars syfte är att bättra folkhälsan. Sammanlagt fem miljoner euro ska användas till att förbättra omständigheterna för fotgängare och cyklister. Det är en unik öppning därför att fram till nu har finansierings-, planerings- och byggansvaret för cykelvägar legat på kommunerna.

Artikeln har uppdaterats kl 14.40 med Otso Kivekäs kommentar.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03