Regeringen tar till åtgärder mot brottsliga invandrare – Elo: "Strider inte mot mänskliga rättigheter"

Simon Elo (Blå), inrikesminister Kai Mykkänen och Antti Kurvinen (C) diskuterade åtgärder för hur sexualbrott kan förebyggas på onsdagen. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Regeringen har fastställt ett åtgärdsprogram för förebyggande och bekämpning av sexualbrott och av brottslighet bland personer med invandrarbakgrund.

I åtgärdshelheten ingår åtgärder för att förebygga brottslighet bland invandrare och åtgärder för att förebygga sexualbrott i allmänhet.

– Sexualbrotten i Uleåborg har fått många att tro att det bara är personer med invandrarbakgrund som antastar och våldtar barn. Men också finländska män söker upp barn på sociala medier för att utnyttja dem. Vi måste på allvar bekämpa fenomenet gromning, säger riksdagsledamot Antti Kurvinen (C).

Regeringen föreslår att nätpolisen ska få fler resurser. I skolorna ska man effektivare varna barn och unga för att svara på meddelanden som kommer från okända personer.

– Vi måste göra webben trygg för barnen. Varje polisinrättning behöver poliser som jobbar med att övervaka webben och sociala medier, säger Kurvinen.

Konkret innebär det att regeringen i sin tilläggsbudget ger polismyndigheten mer finansiering.

Offer ska få stöd

Åtgärderna för att förebygga sexualbrott i allmänhet innefattar också strängare straff för sexualbrott, utökat samarbete mellan myndigheterna och en mer omfattande så kallad Ankkuri-verksamhet. I den landsomfattande Ankkuri-verksamheten arbetar både polisen och yrkesmänniskor från social- och hälsovården med minderåriga brottslingar och deras offer.

Den så kallade barnhusmodellen startar vid universitetscentralsjukhusen, till en början i Uleåborg och Helsingfors. Med hjälp av modellen kan situationen för de barn eller unga som misstänks ha blivit offer för sexualbrott redas ut på ett multidisciplinärt sätt i en barnvänlig miljö.

Färre papperslösa

Inrikesminister Kai Mykkänen (Saml) fäster särskild betoning vid dem som har fått nekande asylbesked.

– En liten minoritet som typiskt består av personer som har fått negativt asylbeslut medför ett hot mot samhället. Det har vi sett till exempel i och med bussincidenterna den här vintern. Myndigheter behöver större befogenhet att kunna ta riskpersoner i förvar. Det är en viktig sak för den nationella säkerheten, som kan åtgärdas redan på kort sikt, säger Mykkänen.

Alla personer blir inte frihetsberövade när de får avslag på sin asylansökan, försäkrar Mykkänen. De som får negativt asylbesked kommer däremot att bli tvungna att anmäla sig till polisen med jämna mellanrum fram till dess att de kan återvända till sitt hemland. På det viset vill man hindra personer att gå under jorden.

Regeringen föreslår dessutom att företag ska bestraffas om de medvetet ger arbete åt personer som saknar uppehållstillstånd.

– På lång sikt ska vi bli bättre än Sverige på att integrera invandrare i samhället. Vi gör det genom att kräva att invandrare söker arbete eller studier, säger Mykkänen.

I åtgärdsprogrammet föreslår regeringen att invandrare ska erbjudas lönestöd, praktikplatser och yrkesinriktad arbetskraftsutbildning för att få foten in i arbetslivet och därmed integreras i samhället.

Ett förslag som ska minska antalet asylsökande som kommer till Finland är att hitta gemensamma europeiska regler.

Det är en mänsklig rättighet att söka asyl. Hur går ert förslag ihop med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna?

– Det här är samma förslag som Frankrikes president Emmanuel Macron har kommit med. Min uppfattning är att det här inte strider mot de mänskliga rättigheterna, säger riksdagsledamot Simon Elo (Blå)

I beredningen har ministeriet kallat det här för invandrarkompromissen. Om det blir aktuellt med att uppdatera lagstiftningen är det upp till nästa regering att utforma lagförslagen.

Ett åtgärdsförslag är att försnabba asylprocessen i allmänhet till maximalt sex månader. Dessutom förelår regeringen att Finland skriver in gränsförfarande i utlänningslagen. Det skulle innebära att en del asylbesked redan kan fattas innan personerna kommer till Finland.

– Det skulle i praktiken innebära att asylansökningar prövas vid till exempel flygplatsen i en transitzon. Där skulle asylsökande få ett beslut inom fyra veckor, säger Mykkänen.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning