Regeringen slängde in ett tröstpris "som inte bryter mot något löfte"

Regeringspartierna har kommit överens om den så kallade rambudgeten. Förhandlingarna leddes av de tre regeringspartiernas ordförande (från vänster) Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho (Blå), finansminister Petteri Orpo (Saml) och statsminister Juha Sipilä (C).Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Regeringen har dansat en lång dans på knivseggen med lagen om arbetstid. Lösningen som regeringen kommer med visar hur spänt läge som rått sedan Sipilä började bända fram konkurrenskraftsavtalet.

"Det här är en väldigt känslig fråga" sade Petteri Orpo (Saml) för ett par veckor sedan om arbetstidslagen.

Lagen har varit så omstridd att locket legat tätt på och det minerade förslaget fick lösas av partiledarna under budgetramförhandlingen.

Orsakerna har varit två: Facket, särskilt Akava, har aktivt motsatt sig att upp till en miljon anställda inom expertjobb skulle ställas utanför arbetstidslagen. Hittills har det närmast varit höga chefer som inte omfattas av arbetstidslagen.

Den andra orsaken är att ett gammalt groll hamnade på bordet igen – vem som ska få förhandla fram lokala avtal. I nuläget är det bara organiserade arbetsgivare som tillsammans med förtroendemän kan komma överens om avvikelser i kollektivavtalen, medan många små företag som inte hör till arbetsgivarorganisationerna inte kan göra det.

Det har blåst hårt från alla håll. Företagarna i Finland anser att så länge små företag omfattas av allmänbindande kollektivavtal, så borde de också få utnyttja avtalens möjligheter till avvikelser utan tvång på facktillhörighet eller förtroendemän. Löntagarfacken har sagt absolut nej, och hänvisat till att frågan sopades av bordet redan i samband med konkurrenskraftsavtalet, och att riva upp det igen skulle tolkas som ett brott mot avtalet.

Regeringens svettiga lindans inför intressegrupperna tog slut på onsdagen. Beslutet blev att inget luckras upp i hur lokala avtal kan göras.

Statsminister Juha Sipilä (C) och finansminister Petteri Orpo verkar inte nöjda. Sipilä sade att regeringens "händer var bakbundna" på grund av konkurrenskraftsavtalet och Orpo sade att "han gärna hade sett att lokala avtal hade breddats. Det blir nu till följande regeringar att genomföra det". Sampo Terho (Blå) var den enda som såg nöjd ut.

Arbetstidslagen kommer också i fortsättningen att omfatta lika många anställda, vilket Akava tackade för i ett snabbt pressmeddelande. Förändringen blir att arbetstidsbanker och flextid förs in i lagen.

I stället slängde regeringen in en annan sak Företagarna velat ha: Det ska bli lättare att säga upp anställda i små företag. Enligt företagarnas utredning anser 68 procent av de minsta företagen (med under tio anställda) att det skulle bli lättare att rekrytera ny personal om risken var mindre för en felrekrytering.

Regeringen har därför redan tidigare förlängt prövotiden från fyra till sex månader. Nu ska tröskeln sänkas för uppsägningar av personliga skäl. Finlands företagare har tidigare föreslagit att det som nu kräver vägande skäl skulle avrundas till "godtagbara skäl". Vad formuleringen blir, och vad det egentligen betyder, återstår att se eftersom ingen beredning börjat än. Diskriminering får det naturligtvis inte bli fråga om.

Regeringen ska också se över grunderna för kollektiva uppsägningar, men enligt inrikesminister Kai Mykkänen (Saml) handlar det om att jämna ut trösklarna.

– Vi ser om vi behöver precisera orsakerna till när kollektiva uppsägningar är möjliga. Just nu är det relativt lätt att säga upp på ekonomiska eller produktionsmässiga grunder, medan det är svårare än i andra jämförbara länder att säga upp av personliga skäl, säger Mykkänen.

Regeringen vill också att unga under 30, som varit arbetslösa i minst tre månader, ska kunna anställas på viss tid utan nämnd orsak för varför anställningen inte fortsätter.

FFC:s Jarkko Eloranta reagerade direkt på Twitter:

– Regeringen vill att det föds fler barn, men nu förvärrar den de ungas osäkerhet med sina egna beslut. Hur gick nu det här?

Skillnaden mellan de tidigare tvistefröna och de nya beskrev Sampo Terho då han avslöjade hur regeringen tänkt:

– Ingen kan påstå att det här är ett brott mot något tidigare löfte.

Sylvia Bjon Reporter

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33