Regeringen rusade i väg – nu går vi mot ett öppnare samhälle

Statsminister Sanna Marin (SDP) kommenterade den nya coronastrategin efter regeringens förhandlingar i måndags – utan att använda munskydd. Bild: LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Först bromsade regeringen och verkade inte se att vaccineringarna ändrar hela coronakonstellationen, trots att experterna redan länge har påpekat det. Sedan godkände man en ny strategi, som inte är riktigt klar.

Det är utmärkt att utgångspunkten för regeringens nya coronastrategi är att samhället ska vara öppet. Budskapet kan ändå bli lite förvirrande eftersom förutsättningen för att slopa restriktionerna är att 80 procent av befolkningen över 12 år är vaccinerad eller har haft möjlighet att vaccinera sig. Där är vi ännu inte. I mitten av oktober, eller lite senare, borde vi ha uppnått den milstolpen. Vissa restriktioner har ändå redan slopats.

Det är helt i enlighet med rekommendationerna från Institutet för hälsa och välfärd (THL) – att stegvis och försiktigt slopa restriktionerna tills läget är sådant att man helt kan ge upp dem.

Det är ett historiskt besked som Social- och hälsovårdsministeriet kom med på måndagskvällen. Just nu ter det sig som en vändpunkt, förhoppningsvis ser det ut så även i backspegeln. Efter ett och ett halvt år med restriktioner och begränsningar närmar vi oss nu ett normalare liv.

Signalen är alltså den rätta – bara resultatet inte är att vi i glädjeyran genast glömmer att vara försiktiga och abrupt ökar våra sociala kontakter. Som vi har sett börjar tålamodet tryta i fråga om att vara återhållsam och isolerad. Det är alltså allt skäl att vara noggrann med handhygienen, med ansiktsskydden och med tillställningar med många människor.

Den nya strategin, som fortfarande kallas hybridstrategi för att den innehåller olika element, överför ett större ansvar på var och en. Det viktigaste elementet är att de riksomfattande restriktionerna, som är ett trubbigt verktyg, slopas. I stället fattas beslut om restriktioner i kommunerna, i sjukvårdsdistrikten och av regionförvaltningsverken utifrån den lokala eller regionala situationen. Då är det möjligt att vara mer specifik, och restriktionerna kan riktas bättre.

Så ska det vara. Det går inte att för säkerhets skull hålla kvar omfattande begränsningar. Det är lagenligt enbart om begränsningarna är absolut nödvändiga.

Det finns en nödbroms, alltså att återgå till nationella restriktioner om sjukvårdens kapacitet hotas, det vill säga om de smittade skulle öka snabbt och vara så sjuka att de kräver sjukhusvård. Tröskeln för att det ska vara möjligt är i alla fall hög. Det förutsätter ett beslut av statsrådet, som förpliktigar Social- och hälsovårdsministeriet att agera.

För att det ska gå så illa krävs antagligen en – eller flera – virusvarianter som smittar lättare. Det finns en oro för varianter som skulle kunna kringgå det skydd vaccinet ger. På THL är man ändå inte så orolig utan förlitar sig på att vaccinet skyddar mot allvarliga former av covid.

Däremot är det klart att coronaviruset inte kommer att försvinna. Vi måste lära oss att leva med det.

Om alla begränsningar skulle slopas genast skulle det antagligen leda till att smittfallen exploderar i antal igen.

Därför är det allra viktigaste att vaccineringsgraden fortsätter att stiga. Bland unga vuxna – 25- till 35-åringar – är täckningsgraden fortfarande inte så hög som den kunde och borde vara. Så är det, trots att den här gruppen är socialt aktiv och därför utsatt. Det ser man i statistiken över vilka åldersgrupper som nu blir sjuka.

Den som inte vaccinerar sig kommer att förr eller senare bli coronasmittad. Riskerna både för den enskilda och för samhället är mindre med vaccin än med smittade.

Beslut om testning och spårning i framtiden saknas ännu i strategin. Det är under arbete och ska snart bli klart. Båda belastar vården och det är knappast ändamålsenligt att testa dem som har vaccinerats två gånger vid minsta halsont eller snuva. Även spårningen kan fokuseras och förhoppningsvis då bli snabbare.

Överläkaren vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Asko Järvinen har för Svenska Yle kritiserat den nya strategin. Han tycker den inte är tillräckligt konkret och saknar mer exakta direktiv. Järvinen nämner testningen av barn och eventuella karantänsbeslut. Förhoppningsvis kommer exaktare direktiv snart. THL har färdiga direktiv för barn, men de har inte avancerat inom ministeriet.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning