Regeringen överens om fler apotek, sysselsättningen fick vänta

Förhandlingarna fortsätter. I dag klarnar det om bland annat ministrarna Juha Sipilä, Timo Soini och Petteri Orpo får sällskap av fler ministrar i regeringen.Bild: Markku Ulander

På måndagen inledde regeringen sin halvtidsgranskning, och presterade bland annat en apoteksreform. Den största nöten, som handlar om sysselsättning och tillväxt, fick vänta till tisdagen. Det fick också ett eventuellt beslut om att utöka antalet ministrar.

Till måndagens mer handfasta resultat hör en aviserad apoteksreform, som ska öka tillgängligheten till apotekstjänster. Apoteksverksamhet ska också i framtiden kräva tillstånd, men antalet tillstånd ska bli fler och apoteksregleringen ska bli mer flexibel och genomskinlig, föreslår regeringen. Placeringen är fortfarande en faktor, för att trygga att läkemedel finns tillgängliga i alla delar av landet.

Om tillgängligheten inte blir bättre kan systemet med behovsprövning utredas.

– Det är en moderat reform, också i framtiden kräver apoteksverksamheten tillstånd. Här finns många faktorer, bland annat utreder en grupp hur man kan trygga tillgången till medicin också för personer med små inkomster. Centralt är läkemedelssäkerheten och en jämlik tillgång, säger social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila (Sannf).

Regeringen vill också utreda om vissa egenvårdsprodukter kunde få säljas i mataffärerna. Det kunde handla om till exempel olika salvor, men inte sådant som värkmediciner.

Sparmiljard klar

Mindre handfast på bordet på måndagen var regeringens mål om att balansera hållbarhetsgapet med tio miljarder, som enligt statsminister Juha Sipiläs (C) försäkran är på god väg.

– Dagen har kommit till hälften och vi har gått också framåt, sade han vid en presskonferens sen måndagseftermiddag, och försäkrade att de aviserade nedskärningarna för fyra miljarder håller streck och inte kräver några fler nedskärningsbeslut.

Det gör också fyramiljardersbiten som bygger på reformer, främst av dem vård- och landskapsreformen som ska spara tre miljarder, menar Sipilä. Återstår den miljard som först skulle lyftas från kommunernas axlar, men har utvidgats till hela den offentliga sektorn. Om denna har man nu kommit överens, enligt ministrarna.

– Redan nu har vi åtgärder för över 130 miljoner euro, färskast av dem transportservicelagen som ska spara 70 miljoner euro, ändringar i äldreomsorgslagen som ska spara 27 miljoner euro och på kommande bland annat lättare behörighetskrav för vissa kommunala jobb, värt 40 miljoner. Dessutom finns en enorm sparpotential i det faktum att kostnaderna för olika tjänster varierar stort mellan kommunerna, och här behövs sparincentiv. Dessutom görs ett program upp för att effektivera lokalanvändningen, och till exempel digitaliseringen ska bidra till större kostnadseffektivitet, räknar kommun- och reformminister Anu Vehviläinen (C) upp.

Sysselsättningen på bordet

De resterande två miljarderna ligger fortfarande på bordet, och bygger bland annat på att sysselsättningen fås upp. Till regeringens mål om 72 procent av den arbetsföra befolkningen är det ändå långt, då andelen nu är 69 procent.

Men skam den som ger sig.

– Om vi kommer upp till en tillväxt på två procent under det här året och den håller i sig är målet realistiskt. Men än så länge lovar prognoserna inte så mycket. Visst är målet högt ställt, säger Sipilä.

– Om vi nu kan stödja den spirande ekonomiska tillväxten kan vi nå målet. Det prutar vi inte på. Men större beslut som rör beskattningen får vi ta på hösten då vi vet mer om hur sysselsättningen förbättras och tillväxten utvecklas, säger finansminister Petteri Orpo (Saml).

På måndagen gav regeringen också förslaget om reform av yrkesutbildningen, som presenterats redan tidigare, till riksdagen. Det innebär bland annat att antalet yrkesexamina skärs ned med ungefär hälften, att mängden arbetspraktik ökar och att finansieringen i framtiden är mer resultatstyrd. Regeringen fattade också beslut om försöket med frivillig svenska, och finska, i grundskolan, som nu skickas ut på remiss (se länkad artikel).

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00