Regeringen tar till tuffa åtgärder: "Situationen har förvärrats under helgen"

Finansminister Katri Kulmuni (C), statsminister Sanna Marin (SDP), social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen (VF) och familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) presenterade regeringens digra åtgärdspaket på 19 punkter som ska bromsa coronavirusets framfart i Finland. Bild: Mikael Sjövall/SPT

Statsminister Sanna Marins (SDP) regering lanserar ett digert åtgärdspaket med 19 punkter för att bromsa coronaviruset och skydda äldre från att smittas av sjukdomen covid-19. Alla skolor stängs och besök till seniorhus förbjuds.

Det var en sammanbiten och beslutsam regering som på måndagen presenterade ett omvälvande åtgärdspaket för att tackla coronaviruset.

– Situationen har förändrats under helgen. Coronaviruset sprids nu allt snabbare i Finland och det behövs nya åtgärder, sade statsminister Sanna Marin.

De nya åtgärderna innebär en aktivering av beredskapslagen, vilket ger regeringen större befogenheter att fatta beslut i nödsituationer och undantagsförhållanden. Enligt regeringen behövs nu tuffare åtgärder för att skydda riskgrupper såsom äldre och personer med bakomliggande sjukdomar.

– Vetenskapliga rapporter visar helt entydigt att äldre personer som är över 70 löper en mycket större risk att insjukna i sjukdomen med allvarliga följder, sade familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP).

Social- och hälsovårdminister Aino-Kaisa Pekonen (VF) betonade vikten av att platta ned den förväntade sjukdomskurvan och förebygga en fullskalig epidemi.

– Vi vill på det här sättet värna om social- och hälsovårdens kapacitet att vårda dem som smittas av viruset och insjuknar, sade Pekonen.

Förbud på besök till seniorhus

För att skydda äldre riskgrupper och minska smittorisken går regeringen nu in för att förbjuda alla besök till seniorhus och vårdhem för äldre. Alla sammankomster med fler än 10 personer förbjuds likaså, vilket är ett radikalt kliv från det tidigare påbudet som tillät sammankomster och evenemang med upp till 499 personer.

– Det här är hårda beslut. Fastän förhållandena är exceptionella så kommer vi att klara det här tillsammans. Vi måste alla uthärda känslan att vi rör oss utanför vår bekvämlighetszon, sade Marin.

Läs också: Här är det som gäller från och med onsdag

I likhet med de flesta övriga europeiska länder fattar den finska regeringen också beslutet att stänga alla grundskolor, gymnasier och universitet och övergå till distansundervisning. Dispens beviljas till sådana barn, vars föräldrar jobbar med arbetsuppgifter som är livsviktiga för att upprätthålla elementära samhällsfunktioner. Småbarnspedagogikens undervisning fortsätter likaså som tidigare, vilket innebär att daghemmen förblir öppna, trots att skolorna stängs.

– Om vi hade stängt daghemmen så hade många mor- och farföräldrar fått rycka in för att sköta sina barnbarn. Och det hade i sin tur inneburit att de riskgrupper som vi vill skydda hade kunnat utsättas för smittan, sade undervisningsminister Li Andersson (VF).

Museer och bibliotek stänger

Tidigareläggningen av studentexamensproven genomdrivs också som planerat denna vecka så att alla prov är slutförda innan den 23 mars. Så gott som alla offentliga lokaler ska också bommas igen. Enligt regeringens beslut ska alla kommunala museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek, ungdomsgårdar och klubblokaler stängas för att minimera smittrisken.

– Regeringen har i samarbete med republikens president konstaterat att det nu råder undantagsförhållanden i landet på grund av situationen med coronaviruset, sade statsminister Marin.

Regeringen lanserar också flera stödformer för att lindra de negativa ekonomiska effekterna av coronapandemins framfart i Finland.

– Regeringen bereder i brådskande ordning en tilläggsbudget som behandlas av riksdagen på fredagen. Tilläggsbudgeten uppgår till 100 miljoner euro, sade finansminister Katri Kulmuni (C).

Förlängda återbetalningstider

Till de ekonomiska stödåtgärderna hör förhöjda stöd till social- och hälsovården på knappt 27 miljoner euro. Till exempel Institutet för hälsa och välfärd THL ska få ett tilläggsanslag på 6,8 miljoner euro. Utöver detta kommer regeringen att underlätta kreditgivningen till företagen bland annat genom att utöka det statsägda finansinstitutet Finnveras kreditgivning med 2,4 miljarder euro. Business Finland och Arbets- och näringscentralerna får också tilläggsfinansiering för sammanlagt 80 miljoner euro.

– Vi ger uppskov i betalningen av skatter och förlänger företagens återbetalningstider med tre månader, sade Kulmuni.

Ett krismöte med alla centrala arbetsmarknadsparter för att diskutera åtgärdspaketet hölls redan på måndagskvällen.

– Vi diskuterar inte längre hur vi ska skapa 30 000 nya jobb i det här landet. Det handlar om att rädda de jobb som vi har och se till att samhället fortsätter att fungera, sade statsminister Sanna Marin.

Här kan du läsa direktrapporteringen från presskonferensen:

Småbarnspedagogikens verksamhet fortsätter som vanligt. Vårdnadshavare som kan ordna med vård hemma ska prioritera det alternativet.

Den grundläggande utbildningen och alla andra former av utbildning ska övergå till distansundervisning från och med onsdag med vissa undantag för de minsta barnen och för barn med specialbehov.

Folksamlingar på fler än tio personer begränsas. Onödig vistelse på offentliga områden ska undvikas.

Statliga och kommunala kulturinstitutioner, såsom bibliotek och museer, stängs. Även andra samlingslokaler, såsom ungdomsgårdar, idrottslokaler och rehabiliteringsenheter ska hållas stängda. Regeringen uppmanar även privata aktörer, församlingar och tredje sektorn att stänga samlingslokaler.

Besök vid olika serviceenheter eller boenden för äldre och andra riskgrupper förbjuds. Även besök på vårdinrättningar och andra hälsovårdsenheter förbjuds med vissa undantag.

Anställda inom den offentliga sektorn ska om möjligt arbeta på distans.

Personer över 70 förpliktas undvika kontakt med andra människor så mycket som möjligt.

Kapaciteten inom social- och hälsovården såväl inom den offentliga som den privata sektorn ökas samtidigt som den icke brådskande vården skärs ner. Vårdens lagstadgade hålltider och skyldigheter blir flexiblare.

Kapaciteten att utföra tester för coronasmitta ökas.

I fråga om kritisk personal kan man avvika från bestämmelser om arbetstid och semestrar både inom den privata och inom den offentliga sektorn. Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och frågor som berör inre säkerhet kan förpliktas att arbeta vid behov.

Människors rörelsefrihet kan begränsas vid allvarlig fara som hotar liv och hälsa.

Förberedelser görs för att vid behov snabbt kunna stänga landets gränser. Persontrafik till Finland avbryts så snart som möjligt. I Finland bosatta personer får ändå komma hem.

Personer bosatta i Finland ska inte resa utomlands. För finländska turister rekommenderas omedelbar återresa till Finland. Över nord- och västgränsen tillåts nödvändig pendling. Gods- och frakttrafiken fortsätter normalt.

Finländare som återvänder från utlandet sätts i två veckors karantän.

De som återvänder från utlandet ska med sin arbetsgivare avtala om tidpunkten för återgång till arbetet och om två veckors frånvaro.

Försvarsmakten tryggar kontinuiteten och beredskapen i sin verksamhet i alla situationer.

Regeringens åtgärder med stöd av beredskapslagen gäller till den 13 april.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning