Regeringen klar med lagförslaget om framtida karantänsregler – överlämnas till riksdagen i december

Regeringen föreslår att turister som kan uppvisa tillförlitliga intyg på att de genomgått covid-19 men tillfrisknat inte ska få sättas i karantän då de anländer till Finland. Bild: Pixabay

Lagen om smittsamma sjukdomar föreslås få tre nya och temporära paragrafer.

Regeringen har på tisdagen blivit klar med sitt lagförslag om temporära ändringar i smittskyddslagen för att hindra att coronaviruset sprids vid landets gränser.

Social- och hälsovårdsministeriet ber nu om utlåtanden om förslaget fram till 23 november. Propositionen överlämnas till riksdagen den 3 december.

Regeringen föreslår nu att tre nya temporära paragrafer skrivs in i lagen om smittsamma sjukdomar.

Den första gäller huruvida personer som anländer till Finland från högriskländer kan sättas i coronakarantän på grund av bekräftad eller misstänkt exponering, och den andra gäller de undantagsfall då den första paragrafen inte ska tillämpas.

Som tredje paragraf föreslår regeringen en ny punkt om handräckning, vilken skulle innebära att polisen, Tullen, Gränsbevakningsväsendet och Försvarsmakten på begäran av kommunen eller samkommunen i framtiden fick hjälpa sjukvårdsdistriktet med coronaåtgärder.

Föreslagna karantänsregler och undantag

Om regeringens förslag får grönt ljus som sådant i riksdagen innebär det att läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar kan besluta att en person ska sättas i karantän i högst 10 dygn ifall det är nödvändigt för att hindra spridning av covid-19. En motivering för karantänsbeslutet kan vara att personen anlänt till Finland från ett högriskområde.

Ett högriskområde definieras som ett land där incidensen är minst dubbelt så hög som i Finland, minst en av tusen personer bland befolkningen kan bedömas bära på coronasmitta och inresan i Finland utgör en betydande risk för spridning av covid-19.

De undantag som regeringen föreslår gäller exempelvis personer som redan varit sjuka i covid-19. Personer som anländer från högriskområden och som har ett tillförlitligt läkarintyg över att de genomgått covid-19 och tillfrisknat får inte sättas i karantän. Samma regel föreslås även gälla för personer som i framtiden har tillförlitliga intyg över att de vaccinerats mot covid-19.

Ett annat undantag är personer som anländer till Finland för att stanna högst tre dygn, och som vid ankomsten har ett tillförlitligt intyg över ett negativt coronatest högst 48 timmer innan resan inleddes. De personerna får heller inte sättas i karantän.

Också personer som ska stanna i Finland i 4-6 dygn föreslås kunna komma undan karantänen om de kan visa upp ett tillförlitligt intyg över ett negativt coronatest som gjorts högst 48 timmar innan resan inleddes, och om de genomgår ett coronatest genast då de anlänt till Finland.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning