Regeringen inleder sin halvtidsöversyn – lovar besked i morgon

Inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna), justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP), undervisningsminister Jussi Saramo (VF), vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko (C) och statsminister Sanna Marin (SDP) anlände tillsammans till Ständerhuset på onsdag förmiddag. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Regeringskvintetten gav få kommentarer inför halvtidsöverläggningen som inleddes i dag. Bland annat sysselsättningen, torven och tillväxten står på agendan.

Kvintetten kom i samlad trupp till Ständerhuset i Helsingfors på onsdag förmiddag. De gav endast ett fåtal kommentarer inför dagens förhandlingar om budgetramarna och halvtidsöverläggningen.

I fråga om sysselsättningen betonade statsminister Sanna Marin (SDP) att regeringen gjort betydande åtgärder för att nå sysselsättningsmålen.

– Vi har redan fattat beslut om strukturella förändringar som ger 30 000 nya jobb. Det gäller att hitta en balans som både tryggar tillgången till tillräcklig och kunnig arbetskraft och får företagen att investera och anställa i Finland, sade Marin.

En eventuell reform av den inkomstrelaterade dagpenningen ville Marin inte kommentera annat än att den ingår i en större helhet.

Enligt vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko (C) har regeringen lyckats väl i fråga om sysselsättning.

Som exempel nämnde hon möjligheten att gå ner i arbetstid för personer som är över 55 år, samt att man förbättrat deras ställning på arbetsmarknaden med hjälp av olika stöd.

– Förbättringar har diskuterats under flera regeringsperioder. Vi fick dem till stånd, sade Saarikko.

Rättvis omställning från torv

I fråga om torven upprepade inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) regeringsprogrammets mål att halvera användningen av torv som energiprodukt fram till år 2030.

– Nu är det viktigt att se till att omställningen blir rättvis och att de som livnärt sig på torven får möjlighet till en annan inkomst, sade Ohisalo.

Saarikko flikade in att man kommer att nå en minskning på 75 procent redan år 2025, bland annat på grund av tidigare åtgärder som priset på utsläppsrätter.

Förutom de här frågorna väntas bland annat hushållsavdraget och tillväxten landa på förhandlingsbordet.

Finansminister Matti Vanhanens (C) förslag om ett program för forskning, utveckling och innovation värt 8–10 miljarder euro, och som skulle sträcka sig över flera valperioder framåt, har väckt en del kritik.

Bland andra oppositionspartiet Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo har kritiserat förslaget som ett försök att kringgå den normala beslutsprocessen.

Förhandlingarna fortsätter på torsdag och då har regeringen utlovat en presskonferens om resultatet.

Regeringen samlas på onsdag och torsdag i Ständerhuset i Helsingfors för att diskutera de offentliga finanserna.

Under överläggningarna kommer regeringen att göra linjedragningar för resten av regeringsperioden.

Budgetramarna för åren 2022–2025 slås fast.

Under förhandlingarna kommer regeringen att göra upp en plan för hur man ska ta social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i beaktande fram till 2030-talet.

Regeringen ska också utvärdera hur väl man hittills lyckats uppfylla regeringsprogrammet.

Regeringen väntas presentera sina slutsatser på torsdag.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning