Regeringen hör Åland i dag om EU-mandatet

Finland kommer att fortsätta motsätta sig fler mandat i parlamentet under kommande toppmöte – men förbereder sig samtidigt för att det inte blir så. I dag hör regeringen igen lantråd Katrin Sjögren om EU-mandatet.

Regeringens ministerutskott behandlar på fredagen en lång lista stora riktlinjer om EU:s framtid, och nästa vecka deltar statsminister Juha Sipilä (C) i ett inofficiellt toppmöte.

På listan finns bland annat EU:s kommande mångåriga budgetram efter brexit, och hur EU-parlamentet ska se ut efter brexit.

Finlands linje spikas redan tidigare: När EU blir mindre, ska allt bli mindre. Budgeten och parlamentet också, eftersom de är kostnader. Finansminister Petteri Orpo (Saml) har gått starkt ut med det, men hela regeringens linje är densamma.

Regeringskällor motiverar det med att det annars vore att svälla parlamentet och kostnaderna utan orsak. Till tankegången hör att utjämningsmandaten i stället kan granskas efter 2024, då nästa utvidgning kan ske, om Montenegro och Serbien blir EU-medlemmar. Ett extra mandat skulle inte heller förändra Finlands procentuella andel, jämfört med om alla stolar föll bort.

"Hoppas få höra argumenten"

Det fjortonde mandatet drivs däremot hårt för Ålands del. Lantråd Katrin Sjögren kommer att vara med via telefonlänk på ministerutskottets möte på fredag.

– Det har hänt en del efter att jag senast hördes i november, eftersom parlamentet nu tagit ställning för tilläggsmandatet, säger Sjögren.

Åland har yrkat på ett eget EU-mandat från början, eftersom Åland också förlorat befogenheter till EU men inte fått kompensation i form av en plats i parlamentet, säger Sjögren.

Hon påminner också om att tidigare statsminister Matti Vanhanen (C) tog ställning för ett åländskt mandat för drygt tio år sedan då Finland senaste stred om ett mandat till. Vanhanen har också nu föreslagit en möjlighet för Åland.

– Jag hoppas få höra de stora partiernas argumentation i den här frågan, säger Sjögren.

Officiellt kör regeringen inte på två spår, utan kommer att driva en nedskärning av parlamentet. Samtidigt är det uppenbart att förberedelserna för fler mandat också måste göras.

När SFP:s Anna-Maja Henriksson frågade varför Finland tackar nej till ett fjortonde mandat i riksdagens debatt på onsdagen reagerade både statsminister Juha Sipilä och, av allt att döma, finansminister Petteri Orpo som låg sjuk hemma.

– Finland säger naturligtvis inte nej till en plats till, om det kommer en sådan: Parlamentet har ju nu föreslagit att en del av de stolar som faller bort skulle delas ut., sade Sipilä och tillade "finansministern också skickade ett oroligt textmeddelande från sjukbädden och undrade om det verkligen råder en sådan uppfattning".

– Vi är emot att utöka antalet platser, och att Storbritanniens platser faller bort är vår utgångspunkt. Men om resultatet är att en del platser hålls kvar, så kommer Finland att strida om en plats till, formulerade sig Sipilä.

Följande steg är att EU:s regeringschefer kommer med en gemensam linje i rådet. Ett avgörande i parlamentsfrågan väntas i sommar.

FAKTA

Striden om parlamentet

Brexit skulle innebära att Storbritanniens 73 mandat i Europaparlamentet faller bort.

Finlands linje är att parlamentet då ska krympa från 751 till 678 platser.

Europaparlamentet har antagit en kompromissmodell, där platserna minskar till 705 stycken.

Finlands andel av parlamentet blir inte nämnvärt annorlunda om det delas ut tilläggsmandat eller inte: Tas alla Storbritanniens mandat bort har Finland 13 mandat av 678. Om EU följer parlamentets förslag, skulle Finland ha 14 mandat av 705. Procentuellt sett är det hugget som stucket. De stora vinnarna i parlamentets förslag är Spanien och Frankrike.

De 27 nya platserna skulle fördelas så här: Frankrike 5, Spanien 5, Nederländerna 3, Italien 3, Irland 2. En plats till får då Polen, Rumänien, Sverige, Österrike, Danmark, Slovakien, Estland, Finland och Kroatien.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03