Samma regler för 70-plussare som för andra – men regeringen ger ingen kramrekommendation

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen och familje- och omsorgsminister Krista Kiuru. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Social distansering gäller fortfarande för alla utanför hemmet, men de särskilda rekommendationerna för 70-plussare är nu slopade. Regeringen säger att Finland kan hjälpa Sverige genom att erbjuda intensivvårdsplatser och coronatester för svenskar.

Coronaepidemin i Finland har fortsatt mattats av. Det avgörande reproduktionstalet som anger hur många andra personer en sjuk person smittar ner, har dalat och ligger nu på mellan 0,4 och 0,8 enligt den allra senaste uppskattningen.

– Det här betyder att epidemin avtar. Den förbättrade situationen har gjort det möjligt för oss att se över rekommendationerna, meddelar familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) belåtet på tisdagskvällen.

Innan presskonferensen hade regeringen hela dagen suttit i förhandlingar om gränsfrågor och uppluckrade restriktioner.

Det förbättrade smittoläget gör att regeringen inte längre har några särskilda rekommendationer för 70-plussare trots att det står klart att covid-19 drabbar de äldre svårast.

Krista Kiuru är noga med att påpeka att rekommendationerna om social distansering fortfarande är i kraft och att var och en ska fortsätta hålla avstånd, vara noga med handhygienen och hosta i armvecket eftersom åtgärderna hindrar att smittan sprids.

En väsentlig fråga som nu infinner sig i många familjer lyder: Vågar och får far- och morföräldrar nu krama sina barnbarn?

– Den generella rekommendationen om att man ska hålla avstånd till andra är fortfarande i kraft. Men då det handlar om familjemedlemmar och de närmaste måste var och en avväga hur man gör med kramar. Det är viktigt att vidröra andra och om man gör det i familjen kan det vara en väg till djupare lycka. Någon allmän kramrekommendation ger vi dock inte, säger Kiuru.

Fritt fram återvända till arbetsplatsen i augusti

Regeringen slopar också den allmänna rekommendationen om distansarbete. Från och med den första augusti kan finländarna på bred front återvända till sina arbetsplatser igen.

– Hela 60 procent av finländarna övergick till distansarbete vilket hade en stor inverkan på att hindra coronans framfart. Men efter sommarlovet vill vi att det ska vara möjligt att återgå till normala omständigheter på arbetsplatserna. Ifall epidemiläget förändras, omvärderar vi rekommendationen igen, säger social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen. (VF).

Resor till fler länder, men inte till Sverige

För ett par veckor sedan öppnade regeringen gränsen mot tre nordiska och tre baltiska länder: Danmark, Norge, Island, Estland, Lettland och Litauen.

Regeringen förbereder sig på att från och med den 13 juli möjliggöra semesterresor till och från fler länder i EU och Schengenområdet. Beslutet kommer att gälla länder med lika bra eller bättre smittosituation som Finland. Avgörandet tas den 10 juli. Beslutet om att öppna gränsen kommer att gälla länder som under de 14 senaste dygnen har haft högst 8 nya coronafall per 100 000 invånare. I dag uppfyller nio länder de här villkoren: Schengen-länderna är Grekland, Italien, Liechtenstein, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Tyskland, Ungern och Österrike samt icke-Schengenländerna Cypern, Irland och Kroatien.

Däremot ser den epidemiologiska situationen i tio Schengenländer ännu såpass svår ut att det är osannolikt att regeringen kommer att öppna gränsen för resenärer från Belgien, Frankrike, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien, Sverige och Tjeckien bortsett från personer som anländer till Finland med fritidsbåt.

Senast då gränserna var på regeringens agenda och Finland höll gränsen mot Sverige stängd, föll det inte alls i god jord hos den svenska regeringen som klart markerade att Finland borde öppna gränsen för svenskar. Så skedde alltså inte nu heller. Sedan tidigare får svenskar som jobbar i Finland, eller har en relation med en finländare eller äger en fastighet, eller bostad i Finland komma hit. Nu utökas skaran också till släktingar till finländare.

– Vi hoppas förstås på en återgång till ett normalläge där gränserna finns på kartan och inte märks i det vardagliga livet, säger inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna).

Utrikesminister Pekka Haavisto och inrikesminister Maria Ohisalo informerade om de nya gränsbestämmelserna. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Haavisto: Sverige, låt oss hjälpa er med intensivvård

Utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) säger att Finland vill hjälpa Sverige:

– Vi kan erbjuda hjälp med intensivvård eller utökad testkapacitet. Finlands samarbete med Sverige har alltid varit respektfullt och gott och jag litar till hundra procent på att det fortsätter på det viset, säger Haavisto.

Ännu har det inte kommit någon officiell förfrågan om handräckning från Sverige.

– Men jag vet att till exempel Gällivare och Kiruna för en tät dialog med våra myndigheter i Lappland. Ifall de tar kontakt med oss, kommer vi att svara, säger Haavisto.

Ohisalo: Vi tittar på regionala lösningar

Maria Ohisalo berättar också att regeringen utreder om det finns möjligheter till regionala lösningar då det gäller att öppna gränsen till Sverige.

– Som vi vet ser situationen i Helsingfors lite annorlunda ut än i resten av landet, säger Ohisalo.

Artikeln har uppdaterats

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning