"Regeringen har glömt bort låginkomsttagarna"

Regeringens utkast till nästa års budget kommer inte att hjälpa låginkomsttagarna, anser Vänsterförbundets ordförande Li Andersson. Bild: Lehtikuva Bild: Roni Rekomaa

Den politiska oppositionen efterlyser stöd till låginkomsttagarna, jordbrukarna, utbildningen, miljöpolitiken och barnfamiljerna.

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson befarar att utkastet till nästa års budget inte kommer att avhjälpa låginkomsttagarnas situation.

– De nedskärningar som har drabbat socialskyddet och välfärdstjänsterna kommer inte att återtas samtidigt som skattelättnaderna för höginkomsttagarna fortsätter som tidigare, säger Li Andersson i ett pressmeddelande.

Enligt Vänsterförbundet borde regeringen satsa mer krut på arbetskraftspolitiken och trygga situationen för de svagaste i samhället.

– Samma summa som Orpo nu använder för att sänka inkomstskatterna skulle räcka för att häva frysningen av indexjusteringarna [för de sociala bidragen]. Det vore ett rättvist beslut som skulle förbättra jämlikheten, tillägger Andersson.

De gröna kräver kraftfulla satsningar på miljöskyddet och klimatpolitiken.

– Regeringen måste omedelbart gallra bort alla stöd till fossila bränslen såsom stöden till torvförbränningen och den tunga industrin. Genom att slopa de här stöden kan vi uppnå klimatmålen, säger De grönas ordförande Touko Aalto.

De gröna föreslår i sin skuggbudget att regeringen skär ned 800 miljoner euro i stöden till miljöskadlig verksamhet och att pengarna omdisponeras till utbildningssektorn.

– Det är fel att införa skattelättnader för hundratals miljoner euro samtidigt som bidragen till låginkomsttagarna skärs ned. De som har blivit fråntagna stöd ska också återfå stöd då ekonomin har medvind, säger Touko Aalto.

Stöd till jordbrukarna

Kristdemokraterna efterlyser klara besked om stöden till jordbrukarna i en situation då en stor del av skörden har torkat bort.

– Finansminister Orpos presskonferens gav inga konkreta besked om hur det blir med de extra stöden till lantbruket. Det är väldigt viktigt att den här frågan blir löst, säger Peter Östman, ordförande för den kristdemokratiska riksdagsgruppen.

Östman får medhåll av SFP som anser att situationen är kritisk.

– Jordbruket är i kris och sommarens torka har förvärrat situationen. Våra jordbrukare har det oerhört svårt. Regeringen måste helt enkelt utverka tilläggstöd till jordbrukarna i samband med budgetförhandlingarna, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

Enligt SFP var regeringens budgetförslag i övrigt ett steg i rätt riktning.

– Det är positivt att man försöker stävja skuldsättningen och vidtar åtgärder för att få den statliga ekonomin i balans, tillägger Henriksson.

Enligt KD har regeringen glömt bort barnfamiljerna och pensionärerna.

– Skattelättnaderna gynnar ju endast dem som har jobb medan de som har de lägsta pensionerna har det fortsatt svårt, trots att grundpensionen nu ska höjas. Vi behöver också en höjning av barnbidraget för att avhjälpa situationen för barnfamiljerna, säger Östman.

SDP:s ungdomsförbund ondgör sig i huvudsak över det uteblivna stödet till utbildningssektorn.

– Oavsett vad Orpo säger så fortsätter nedskärningarna av utbildningen ännu nästa år i form av frysta indexjusteringar. Att nu satsa 15 miljoner euro på yrkesutbildningen är helt otillräckligt då samma regering har tidigare skurit ned 180 miljoner euro från yrkesutbildningen, säger Mikkel Näkkäläjärvi som leder SDP:s ungdomsförbund.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02