Regeringen har för bråttom

Regeringen ska inte kritiseras för bristande ambitioner. Ingen är betjänt av onödigt förmynderi eller förlegade normer. Dessvärre är det inte så enkelt att montera ned normer som det lät inför riksdagsvalet.

Tvärtom är det minst lika svårt att avveckla gamla normer som att instifta nya. Den härva man vill komma åt är ett komplicerat nätverk där detaljstyrning av förmynderiklass har en koppling till fundamentala grundlagstryggade rättigheter. En nedmontering av byråkratin måste göras omsorgsfullt, utan att äventyra de rättigheterna. Det är fullt möjligt, men det tar tid.

HFD:s utlåtande i fråga om miljöskyddslagen är bara det senaste i raden av exempel på att regeringen hastar med lagberedningen. I en tid då det är populärt att racka ner på den offentliga sektorn i största allmänhet är det extra olyckligt om skuggan av en slarvig lagberedning faller på tjänstemännen. Ändå är det uttryckligen regeringens brådska att nå politiska resultat som tvingar fram slarvet.

Peter Buchert Reporter

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning