Regeringen ger grönt ljus för tågbolag – "ska privatbilisterna betala?"

Finansminister Matti Vanhanen sade privatbilar hör till den finländska vardagen och att det inte är något som regeringen ifrågasätter. Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Statsrådet har gett klartecken för grundandet av projektbolagen Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo. Nyheten överskuggades under riksdagens frågetimme ändå av en diskussion om bränsle- och trängselskatter.

Trafikförbindelser blev ett stort samtalsämne under riksdagens sista frågetimme före sommarpausen.

Kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) meddelade att statsrådet tidigare under torsdagen har godkänt grundandet av projektbolagen Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo. Kommunikationsministeriet får därmed nu underteckna avtalen som gör staten till majoritetsägare i bägge bolagen och projekten tar ett stort kliv framåt.

Statens andel blir 51 procent i vardera bolaget.

– Detta är en historisk dag. Dessa projekt garanterar snabba tågförbindelser mot Åbo och Tammerfors och på så vis utvidgas det möjliga pendlingsområdet märkbart. En lärare kan exempelvis skaffa sig en förmånligare bostad i Salo och sedan på en halv timme ta sig till arbetet i huvudstadsregionen.

Kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) sade under riksdagens frågetimme på torsdagen att de nya, snabba tågförbindelserna kommer att utvidga finländares möjliga pendlingsområde märkbart. Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Projektet Finlandsbanan ska främja planeringen av spårförbindelsen från Helsingfors till Tammerfors och vidare norrut. Projektet Entimmeståget till Åbo ska i sin tur främja den planerade snabba förbindelsen mellan Helsingfors och Åbo.

"Privatbilar hör till den finländska vardagen"

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen (Gröna) sade att snabba spårförbindelser inte bara möjliggör att det nuvarande pendlingsområdet utvidgas. De är också fördelaktiga för miljön.

– Vi vet att vi har mycket att förbättra då det handlar om att få ner våra trafikutsläpp för att kunna nå våra klimatmål. Kollektivtrafiken fungerar väl i tätbefolkade områden. Ute i glesbygden handlar åtgärderna mer om att få ner utsläppen som privatbilismen orsakar, bland annat genom att i stället köra på biobränsle eller med elbilar.

Finansminister Matti Vanhanen (C) var inne på samma spår och sade att Finland har gjort märkbara satsningar för att minska utsläppen som privatbilismen skapar. Att privatbilar hör till den finländska vardagen är ändå ett faktum.

– Realiteten är att finländarnas arbetsliv, ekonomi och uträttande av ärenden inte fungerar helt utan personbil och den frågan har regeringen ingen avvikande åsikt om, sade Vanhanen.

Trängselskatt väcker missnöje

Speciellt oppositionspartiet Sannfinländarna kritiserade under frågetimmen regeringen för Finlands trafikpolitik.

– Är det de finländska privatbilisterna som ska betala för er storhetsvansinniga vilja att hålla klimatbeslut och för att regeringen delar ut pengar för att rädda andra EU-länder, sade Sannfinländarnas Sheikki Laakso.

Laakso refererade bland annat till höjda bränsleskatter och till den trängselskatt som nu finns inskriven i regeringsprogrammet.

– Beslut om bränsleskatten har fattats och beslutet finns med i regeringsprogrammet. Skattehöjningar har gjorts under varje valperiod och de har då varit av rätt samma storleksklass. Redan fattade beslut står fast, sade Matti Vanhanen.

Även Riikka Slunga-Poutsalo (Sannf) är kritisk till trängselskatten i regeringsprogrammet. Regeringen parerar med att en lagförändring möjliggör trängselskatt, men att det blir kommunerna som bestämmer om en sådan införs. Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Även Riikka Slunga-Poutsalo (Sannf) var kritisk till punkten i regeringsprogrammet där trängselskatten nämns. Slunga-Poutsalo undrar hur sådana avgifter ska kunna stödja regeringens mål om att höja sysselsättningen och arbetspendlingen i Nyland.

Mikkonen sade att den trängselskatt som nämns i regeringsprogrammet handlar om att möjliggöra för kommuner att införa trängselskatter, inte om att direkt införa en trängselskatt.

– Enligt nuvarande lagstiftning är det inte möjligt för kommuner att införa trängselskatter, och det är bra att vi kan möjliggöra det genom lagstiftning. Det är sedan i områdets egna händer om de inför avgiften.

Vanhanen konstaterade också att trängselskatten finns omnämnd i regeringsprogrammet, men att det endast är ramarna som står där. Det slutliga innehållet för lagförslaget saknas fortfarande.

– Beredningen är ännu inte i gång och jag föreslår att vi återgår till ärendet då regeringen berett förslaget.

Statsrådet har på torsdagen gett grönt ljus för grundandet av projektbolagen Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo. Bild: Mikael Piippo/SPT

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning