Regeringen gav proposition om uppsägning i små företag

Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Den omstridda lagändringen som gäller anställningsskyddet i små företag har överlämnats till riksdagen. Lagändringen har väckt gott om debatt under årets lopp.

Regeringen har gett sin proposition om den omstridda ändringen i arbetsavtalslagen. Tanken är att det ska bli enklare för små företag att säga upp anställda som slarvar med sina plikter.

Lagändringen har väckt gott om debatt. Ursprungligen ville regeringen göra det lättare att säga upp personer i företag med mindre än tjugo anställda. Senare ändrades gränsen till tio och nu har den tagits bort helt och hållet.

– Bedömningen av uppsägningsgrunden är alltid en helhetsbedömning av olika omständigheter. I fortsättningen ska man i större utsträckning än hittills ta hänsyn till antalet anställda, säger arbetsminister Jari Lindström (Blå) i ett pressmeddelande.

Enligt regeringen är syftet med lagändringen att sänka tröskeln att nyanställa i små företag genom att minska riskerna med att man anställer fel person.

Företag kan ändå inte säga upp anställda godtyckligt. Det måste finnas vägande skäl till uppsägning och dessutom måste den anställda först få en varning. Listan över förbjudna uppsägningsgrunder kommer inte att ändras.

Regeringen föreslår också att karensen för utkomstskyddet efter en uppsägning som bedöms bero på arbetstagaren själv ska förkortas från 90 till 60 dagar.

Planen är att den nya lagen ska träda i kraft den 1 juli 2019.

Läs mera:

Ledare: Ny chans för trepartssamarbetet

Regeringen kompromissar: Företagets storlek inte längre gräns för uppsägningsrätt

"Det går att pausa stridsåtgärderna" meddelar facket – Regeringen öppnar för dialog