Regeringen gav ny tidtabell för vårdreformen – EU-val och landskapsval på samma dag

Till valurnorna i maj för två val? Det föreslår regeringen. Bild: Mikko Stig

I somras blev det klart att vårdreformen och landskapsvalet skjuts upp, och att trolig ny tidpunkt är maj. Nu föreslås att valet hålls i samband med EU-valet.

Tidtabellen är också enligt det nya förslaget mycket tajt. Lagarna om vårdreformen kan klubbas igenom mot slutet av hösten, och EU-valet är redan söndagen den 26 maj. Enligt justitiekanslern behövs omkring ett halvår mellan att lagarna träder i kraft och att valet hålls.

Om den här tidtabellen håller blir det hela tre val på våren – riksdagsval, landskapsval och EU-val. De partiledare som ska bilda regering ska i så fall syssla med det samtidigt som två valkampanjer pågår.

Förslaget finns i de svar som regeringen på fredagen lämnade till riksdagens social- och hälsovårdsutskott, som fortfarande behandlar vård- och landskapslagarna. Alla de ändringar som både grundlagsutskottet och tidtabellsförskjutningen förutsätter ska skrivas om i utskottsarbetet.

Tidigare hade regeringen siktat på att hålla landskapsval redan i oktober 2018. Den tidtabellen är omöjlig. Därför slår regeringen fast nya tidpunkter för övergången i sitt svar till riksdagen.

I riksdagsvalet i april nästa vår följer man den nuvarande indelningen i valdistrikt. I landskapsvalet i maj skulle fyra kommuner att byta landskap: Heinävesi, Iitti, Jorois och Kuhmois.

Lokala pilotprojekt

Grundlagsutskottet har krävt en stegvis övergång till valfriheten i vården. Planen är att kundsedlar och enskilda patienters personliga budget ska börja användas 2022 och valfrihet i tandvården 2023.

En av de stora frågorna i valfrihetslagen är att välja vårdcentraler, som kan vara antingen i offentlig eller privat regi. Regeringens reformgrupp föreslår att valfriheten ska införas så att det görs regionala pilotprojekt först, och försökstiden ska nu förlängas med ett halvår jämfört med tidigare förslag. Pilotprojekten kan starta redan nästa år, och försökstiden löper fram till sommaren 2021.

Alla landskap ska införa valfria vårdcentraler från och med 2023.

Redan nu utför ett tiotal landskap pilotprojekt med kundsedlar.

Utskottet jobbar extra på måndag

Social- och hälsovårdsutskottet ska samlas till ett extra möte på måndag där man bland annat ser på de nya svar som kommit in och hur långt utkasten till betänkande blivit klara.

En extra mötesdag hålls också måndagen den tredje september, dagen innan riksdagen samlas för höstsessionen.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning