Regeringen försöker locka 1 000 fler läkare till vårdcentralerna

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) säger att regeringen försöker göra vårdcentralerna till populära arbetsplatser bland läkarkåren och lovar mer pengar för ändamålet. Framtiden utvisar om det kommer att lyckas. Bild: Martti Kainulainen

Evighetsproblemet med långa väntetider innan man som patient får läkartid på en vårdcentral försöker regeringen nu lösa genom att skjuta till pengar för uppfinningar och nya arbetssätt som gör att ingen ska behöva vänta mer än sju dagar på icke-akut vård.

Den förra regeringen stupade på vård- och landskapsreformen. Nu gör den nya regeringen ett nytt försök som startar med att kommuner och kommunsammanslutningar på egen hand ska försöka hitta på fiffiga...