Regeringen förhandlar i Ständerhuset på onsdag – epidemiläget och Vastaamo på agendan

Regeringen samlas i Ständerhuset klockan 17 på onsdag. Bild: Jenny Jägerhorn-Tabermann/SPT

Dataintrånget vid psykoterapicentret Vastaamo leder till åtgärder inom ministerierna. Också regeringen fortsätter behandla fallet under onsdagens förhandlingar.

Regeringen samlas åter till förhandlingar i Ständerhuset på onsdag klockan 17.

Två ämnen ska behandlas under mötet. Det första är det nationella epidemiläget, som regeringen varje vecka får en uppdatering om av Institutet för hälsa och välfärd.

Mötets andra ämne är Vastaamo-fallet.

Dataintrånget som skedde i oktober har lett till åtminstone 25 000 polisanmälningar då finländares personuppgifter hamnat i fel händer.

Som en följd av intrånget ska samhällets datasäkerhet nu ses över och höjas till en högre nivå. Kommunikationsministeriet meddelade på måndagen att en ny arbetsgrupp med representanter från åtta ministerier har inlett sitt arbete för att kartlägga hur man kan förbättra datasäkerheten och dataskyddet inom kritiska funktioner i samhället.

Utöver dem ingår även Finlands cybersäkerhetsdirektör Rauli Paananen och medlemmar från Transport- och kommunikationsverkets cybersäkerhetscenter, Försörjningsberedskapscentralen, Polisstyrelsen och Dataombudsmannens byrå i gruppen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning