Regeringen föreslår gränsöverskridande samarbete kring Coronablinkern

Regeringen vill göra Coronablinkern interoperabel med liknande mobilappar i andra länder. Bild: Ari Sundberg/SPT

Trots förslaget om att göra Coronablinkern interoperabel med andra liknande appar utomlands ska användare ändå kunna tacka nej till att överlämna coronarelaterade personuppgifter till utlandet.

Regeringen föreslår att smittspårningsappen Coronablinkern ska göras interoperabel med liknande mobilappar i andra länder.

Coronablinkern gör det i nuläget möjligt för användare att anmäla smitta till appen och då samtidigt lämna uppgift om eventuell exponering till andra användare i Finland.

I den regeringsproposition som nu är på remiss föreslås att det i lagen om smittsamma sjukdomar skrivs in en punkt om behandling av personuppgifter i samband med gränsöverskridande användning av ett informationssystem.

Den nya lagen planeras innehålla bestämmelser om syftet med användningen av personuppgifter, om utlämnande av coronarelaterade personuppgifter till en utsedd nationell myndighet eller ett offentligt organ i en annan EU- eller EES-stat eller i Schweiz och om samtycke av den som använder Coronablinkern till att uppgifter lämnas ut.

Det innebär alltså att den som använder Coronablinkern själv beslutar om hen vill delta i det gränsöverskridande informationsutbytet. En enskild person kan inte identifieras utifrån de uppgifter som lämnas ut till utlandet. Uppgifterna lämnas ut via den informationssäkra samordnade nätslussen som EU-kommissionen producerar och tillhandahåller.

Enligt propositionen ska också Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverkets i Finland bedöma informationssäkerheten i systemet.

Utkastet till regeringens proposition med förslag till temporära ändringar av lagen om smittsamma sjukdomar är på remiss 13–30 oktober 2020. Lagen avses träda i kraft den 30 november 2020 och gälla till och med den 31 december 2021.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning