Regeringen föreslår att Vasa centralsjukhus får omfattande jour vid årsskiftet

Vasa centralsjukhus saknar omfattande jour inom specialområdet neurologi och behöver komplettera jouren inom mun– och tandvård. Bild: HB-Arkiv/Linus Lindholm

Vasa centralsjukhus saknar omfattande jour inom specialområdet neurologi och behöver komplettera jouren inom mun– och tandvård innan centralsjukhuset kan få omfattande jour.

Regeringen föreslår att Vasa centralsjukhus får omfattande jour vid årsskiftet

Vasa centralsjukhus saknar omfattande jour inom specialområdet neurologi och behöver komplettera jouren inom mun– och tandvård innan centralsjukhuset kan få omfattande jour.

Nu har regeringen lagt fram sin proposition att Vasa sjukvårdsdistrikt blir skyldigt att i anslutning till det egna centralsjukhuset ordna en enhet för omfattande jour dygnet runt. Enligt regeringens proposition motsvarar jourberedskapen vid Vasa centralsjukhus till stor del den jourberedskap som förordningarna kräver av sjukhus med omfattande jour. Det som saknas är omfattande jour inom specialområdet neurologi och kompletteringar av jouren inom mun– och tandvård.

– Med neurologi menar man behandling av neurologiska sjukdomar som hjärninfarkter, hjärnblödningar och epilepsi. Eftersom diagnosticeringen och behandlingen har utvecklats de senaste tiotals åren kostar det också mera att upprätthålla vården, Timo Keistinen, som är medicinalråd på Social– och Hälsovårdsministeriet.

Totalt kommer kommunerna som utgör Vasa sjukvårdsdistrikt att få ett stöd av staten på 30 000 euro för att utvidga sin jourverksamhet. Summan är liten eftersom den totala summan på en miljon euro, som kommer från statsandelen för ordnandet av basservice, ska delas mellan landets alla kommuner.

– När propositionen om social–och hälsovårdsreformen behandlades 2016 fick de andra sjukhusen inte någon finansiering alls för att bli fulljoursjukhus, säger Keistinen.

– Sjukvårdsdistriktet har tillräckligt många invånare för att klara av att finansiera vården självt.

Efter att regeringen lagt fram sin proposition om omfattande jour för Vasas centralsjukhus kan vem som helst kan lämna in sin åsikt om den. Yttranden om propositionen ska lämnas in senaste den 16 augusti 2019. I förslaget föreslås lagen träda i kraft i början av 2020.

– Vi har skickat ut förslaget på remiss till alla sjukvårdsdistrikt, säger Timo Keistinen.

Lagen måste ännu godkännas av riksdagen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning