Regeringen förbjuder förbränning av stenkol 2029

Miljöminister Kimmo Tiilikainen vill förbjuda förbränningen av stenkol från och med 2029. Bild: Jarno Mela/Lehtikuva

Regeringen har beslutat att förbjuda användningen av stenkol i energiproduktionen från och med 2029. De städer som går in för att avveckla stenkolen i sin energiproduktion redan 2025 eller tidigare kan få ekonomisk uppbackning av staten.

– För att stävja klimatförändringen måste vi reducera växthusgasutsläppen mycket snabbare än vad vi tidigare har räknat med. Genom att frångå användningen av stenkol i energiproduktionen kan klimatutsläppen reduceras avsevärt, säger miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Regeringen erbjuder ett stödpaket på sammanlagt 90 miljoner euro som kan användas för att stödja övergången till förnybar energi och satsa på investeringar i ny teknik som ersätter stenkolen. Stödpaketet uppfyller EU:s krav och regler på statliga understöd.

– Genom att stödja kraftvärmeproduktion som förlitar sig på förnybara energikällor garanterar vi samtidigt att produktionskapaciteten är tillräcklig också i samband med konsumtionstoppar, säger Tiilikainen.

Stödpaketet finansieras genom att rikta om stödet från förnybar el till förnybar värme. Regeringen siktar på att lämna en proposition om avvecklingen av stenkolen till riksdagen nästa höst.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning