Regeringen förbereder reform av familjeledigheten

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen. Bild: Mikko Stig/Lehtikuva

Regeringen vill genomföra en reform av familjeledigheten som ökar jämlikheten och jämställdheten. Reformen ska beredas i en inofficiell arbetsgrupp på trepartsbasis.

I höst inleder Social- och hälsovårdsministeriet beredningen av en reform av familjeledigheten, meddelar ministeriet. Enligt regeringsprogrammet ska regeringen genomföra en ambitiös reform som stöder familjernas välbefinnande tillsammans med arbetsmarknadsparterna.

–  Målet med reformen är att familjeledigheten och omsorgsansvaret ska delas jämnt mellan båda föräldrarna, att jämlikheten och jämställdheten i arbetslivet ska stärkas och att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska, säger social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen (VF) i ett pressmeddelande.

–  I regeringsprogrammet har det också slagits fast att man i samband med reformen ska beakta både fler valmöjligheter och fler möjligheter till flexibilitet för familjerna och till exempel olika slags familjer samt företagare.

Reformen bereds i första hand som tjänsteuppdrag i en inofficiell beredningsgrupp på trepartsbasis. Till gruppen bjuds nu in medlemmar från ministerierna, Folkpensionsanstalten och arbetsmarknadens organisationer. Syftet är att gruppen ska utarbeta en grund för reformen utifrån det som står i regeringsprogrammet.

Organisationer som arbetar för barns och familjers väl och aktörer som arbetar för jämställdhet och jämlikhet kommer att höras vid beredningen av reformen. Hur deltagandet i beredningen kommer att ske i praktiken preciseras senare.

Reformen avses träda i kraft tidigast 2021.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning