Regeringen förbereder reform av familjeledigheten

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen. Bild: Mikko Stig/Lehtikuva

Regeringen vill genomföra en reform av familjeledigheten som ökar jämlikheten och jämställdheten. Reformen ska beredas i en inofficiell arbetsgrupp på trepartsbasis.

I höst inleder Social- och hälsovårdsministeriet beredningen av en reform av familjeledigheten, meddelar ministeriet. Enligt regeringsprogrammet ska regeringen genomföra en ambitiös reform som stöder familjernas välbefinnande tillsammans med arbetsmarknadsparterna.

–  Målet med reformen är att familjeledigheten och omsorgsansvaret ska delas jämnt mellan båda föräldrarna, att jämlikheten och jämställdheten i arbetslivet ska stärkas och att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska, säger social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen (VF) i ett pressmeddelande.

–  I regeringsprogrammet har det också slagits fast att man i samband med reformen ska beakta både fler valmöjligheter och fler möjligheter till flexibilitet för familjerna och till exempel olika slags familjer samt företagare.

Reformen bereds i första hand som tjänsteuppdrag i en inofficiell beredningsgrupp på trepartsbasis. Till gruppen bjuds nu in medlemmar från ministerierna, Folkpensionsanstalten och arbetsmarknadens organisationer. Syftet är att gruppen ska utarbeta en grund för reformen utifrån det som står i regeringsprogrammet.

Organisationer som arbetar för barns och familjers väl och aktörer som arbetar för jämställdhet och jämlikhet kommer att höras vid beredningen av reformen. Hur deltagandet i beredningen kommer att ske i praktiken preciseras senare.

Reformen avses träda i kraft tidigast 2021.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning