Regeringen fick förtroende med rösterna 99-79 efter interpellation om unga i arbetslivet

Interpellationen gällde regeringens arbetslivspolitik, och ungas villkor på arbetsmarknaden.

Regeringen fick förtroende med siffrorna 99-79 i omröstningen på onsdagen. Sex röstade blankt och femton var inte närvarande. Omröstningen om regeringens förtroende följde på en interpellation om de ungas arbetsvillkor.

Interpellationen, inlämnad av SDP, De gröna, Sannfinländarna och Vänsterförbundet, riktade sig emot regeringens förslag att tillåta visstidsavtal utan särskild orsak för unga som är under 30 och har varit arbetslösa i tre månader.

Regeringen har också föreslagit att det ska bli lättare att säga upp anställda av personliga skäl i små företag med färre än 20 anställda.

SFP och KD var inte med på interpellationen. SFP föreslog däremot en egen formulering om misstroende mot regeringen, som handlade om att regeringen misslyckats med att utöka lokala avtal. SFP:s formulering vann mot de övriga, men röstades slutligen ner i förtroendeomröstningen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03