Regeringen borde låta bli att göra politik av pandemin

Statsminister Sanna Marin (SDP) har försvunnit från coronadebatten – här fotograferad i riksdagen i 26.11.2021. Bild: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Det är inte bra att regeringskällor sprider rykten om att vi inte ska lita på experter, för det skapar garanterat oro bland medborgarna. Det sker i ett läge när det vi behöver är ett tydligt och lugnt ledarskap.

"Vi skulle vilja få bort (Hanna) Nohynek från KRAR:s ledning", meddelade en anonym regeringsskälla i Iltalehti i söndags.

Samma missnöje med hälsoexperterna luftade anonyma källor i Helsingin Sanomat en dag senare.

Även om vi inte vet vem som står bakom kommentarerna så handlar det om ett kalkylerat angrepp mot expertisen – och det är en farlig väg att gå för regeringen.

KRAR är vaccinmyndigheten som kommer med rekommendationer om när och hur vi ska vaccineras mot corona. Och Hanna Nohynek är en av de främsta vaccinexperterna i landet och har en viktig roll också på Institutet för hälsa och välfärd THL.

Att regeringskällor sprider rykten i offentligheten om att vi inte ska lita på experter eller institutioner skapar garanterat oro bland medborgarna. Det sker i ett läge när det vi behöver är ett tydligt och lugnt ledarskap och en långsiktig plan för ett virus som inte vill försvinna.

Det finns skäl att notera är att varken statsminister Sanna Marin eller omsorgsminister Krista Kiuru har gått ut och tydligt försvarat THL mot ryktena, eller understrukit att coronapolitiken i Finland även i fortsättningen baseras på det som olika experter säger.

Sanna Marin har nästan försvunnit från coronadebatten och hennes ledarskap lyser just nu med sin frånvaro. Kiuru har emellanåt själv matat känslan att regeringen är missnöjd när hon upprepade gånger offentligt har sagt att regeringen vill ha ett snabbare tempo med vaccineringarna.

Det finns helt enkelt inte mirakulösa engångslösningar för coronaviruset. Det kan inte vara regeringens sak att bedöma hur många doser vi behöver, hur ofta och vem som behöver dem mest. Det är inte heller något som ska bestämmas på Twitter, i A-studio eller i tidningarnas ledarspalter.

Det betyder inte att experterna skulle veta allt och alltid ha rätt – eller att THL skulle ha monopol på coronainformationen. Med ett nytt virus har forskargemenskapen över huvud taget inte kunnat förutse allt hela tiden. När forskningen kring det nya viruset och vaccinen fortfarande är begränsad finns det också utrymme för olika tolkningar bland experterna i olika länder.

Det är inte heller THL som fattar politiska beslut i Finland. Men ryktesspridning om att experter borde bytas bör definitivt undvikas in i det sista.

Det är värt att stanna upp och tänka en stund på vad som händer om experter börjar åsidosättas och coronaåtgärderna politiseras.

Det första alternativet är fortfarande någorlunda hållbart. Då konstaterar regeringen att THL har en viss linje men att politikerna väljer en annan väg och inför allmänheten lyckas argumentera att det är nödvändigt. Ett sådant beslut kan man fatta högst en eller två gånger, för snart börjar medborgarna ändå undra vilken information regeringen egentligen lyssnar på, om de inte lyssnar på THL.

Det andra alternativet är att man mera permanent börjar gå in för riktlinjer som uttryckligen är politiska. Hur övertygar man då befolkningen – som redan nu är ytterst skeptisk och delvis delad – om att besluten är vettiga. Vad använder man som referens?

Det tredje alternativet är att politiker faktiskt konkret börjar byta ut experter och väljer sina favoriter för att få fram de beslut man är ute efter. Det är en katastrofal väg. Då blir det som i USA där högsta domstolens domare är ytterst politiska och varje domarval är politiskt viktigt.

Skapar de här alternativen tilltro och förebygger de polarisering? Knappast.

I det stora hela har THL klarat av pandemin bra, och både Mika Salminen och Hanna Nohynek har både tålmodigt och lugnt också försökt ge en större och långsiktigare bild av vad som påverkar helheten.

Finlands styrka har också alltid varit en viss nivå av politiskt lugn, vilket grundar sig på att politikerna har haft sakkunniga och experter som man litar på.

Oavsett vad man tycker om Sveriges coronalinje – som misslyckades svårt i början när de äldre inte skyddades – så är samhällsstämningen nu i vårt grannland betydligt lugnare och stabilare än i Finland. Det beror på att den politiska hetsen kring coronan saknas.

Ju längre coronaviruset finns bland oss, desto viktigare är det att finländare orkar mentalt, och att vi inte som folk börjar hetsa mot varandra, en risk som nu verkligen existerar.

Regeringen ska leda och fatta beslut. Men det ska göras utan onödig oro och politiska spel och genom att respektera den kunskap som finns.

Erja Yläjärvi är ansvarig utgivare för KSF Media och chefredaktör för Hufvudstadsbladet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning