Regeringen behandlar lagförslag om inreserestriktioner

Det blir snart lättare att resa till finland. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Från och med nästa måndag blir det betydligt lättare att resa till Finland. Regeringen vill att personer som redan haft sjukdomen covid-19 eller som vaccinerats mot den ska kunna resa till Finland.

Regeringen lämnar in en proposition om temporära ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar till riksdagen. Ändringarna i regeringens förslag öppnar för resor till Finland när det gäller till exempel personer som tidigare haft sjukdomen covid-19 och personer som vaccinerats mot sjukdomen. Regeringen föreslår att ändringarna är i kraft till slutet av året.

Enligt regeringens proposition ska en utlänning kunna komma in i Finland om hen kan visa upp ett tillförlitligt intyg på att hen haft covid-19 högst sex månader tidigare eller på att hen fått en vaccinationsserie mot covid-19 minst 14 dygn före ankomsten.

Dessutom kan en utlänning som har intyg på att hen testat negativt för covid-19 högst 72 timmar före ankomsten komma in i Finland. Om personen är född år 2005 eller tidigare måste hen dock låta testa sig på nytt för covid-19 tidigast 72 timmar och senast 120 timmar efter ankomsten till Finland. Bestämmelserna om att låta testa sig på nytt efter ankomsten är avsedda att gälla till och med den 15 oktober.

I sin proposition räknar regeringen upp några grupper som inte omfattas av bestämmelserna om intyg och covid-19-test. Till dem hör bland annat diplomater, besättning på fartyg, förare inom transport- eller logistikbranschen samt flygpassagerare som inte rör sig utanför flygplatsen.

Vidare föreslår regeringen att samer som utövar sin näring och kultur inom samernas hembygdsområde inte omfattas av bestämmelserna om intyg och covid-19-test.

Regeringens avsikt är att ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar träder i kraft så snart som möjligt.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning