Regeringen backar om att tillåta tidsbundna jobb för unga – men vill göra det lättare för småföretag att säga upp

Arbetsminister Jari Lindström (Blå). Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Regeringen försöker sänka tröskeln för företag med under 20 anställda att rekrytera ny arbetskraft och föreslår att det därför också ska vara enklare att säga upp personal.

Regeringen har blivit klar med sitt förslag om ändringar i anställningsskyddet. Regeringen föreslår att företag med under 20 anställda lättare ska kunna säga upp anställda.

Om den anställda genom osakligt beteende har skadat förtroendet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren så skulle det räcka som grund till uppsägning enligt förslaget. Enligt Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande skulle det ändå vara möjligt att säga upp en anställd först efter en varning. Ett annat villkor för uppsägning skulle vara att arbetsgivaren först måste ha erbjudit den anställda andra arbetsuppgifter. Ändringsförslaget gäller inte de uppsägningsgrunder som är olagliga enligt arbetsavtalslagen.

Förslaget får kritik bland annat av akademikerförbundet Akava.

– Regeringens beslut att driva vidare de här ändringarna är inte befogat eftersom effekten på sysselsättningen är liten, säger Akavas ordförande Sture Fjäder i ett pressmeddelande.

Samtidigt slopar regeringen förslaget om att unga under 30 år skulle kunna anställas på visstid utan orsak – ett förslag som fått hård kritik av både oppositionen, intressebevakare och fackföreningar.

Regeringens lagförslag går nu på remissrunda.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46