Regeringen backar – inga nedskärningar i vårdpersonalen

Bild: Ksf Media-arkiv/Mostphotos

Dimensioneringen av vårdpersonalen ändras inte, meddelar Social- och hälsovårdsministeriet.

Regeringen har kommit överens om att dimensioneringen också framöver ska vara minst 0,5 vårdarbetare per boende på serviceboende med omsorg dygnet runt.

Enligt regeringens budgetproposition skulle personalens minimimängd som lägst ha sänkts till 0,4 vårdarbetare per invånare från och med nästa år.

Dimensioneringen av personalen som deltar i vården kommer framöver att förenhetligas så att den är den samma för privata och offentliga serviceproducenter. I framtiden kommer den personal som räknas med i personaldimensioneringen att väljas på mer flexibla grunder.

Regeringen hade med åtstramningarna strävat efter besparningar på 70 miljoner euro fram till 2019. Bevarandet av vårdardimensioneringen på nuvarande nivå och större flexibilitet i dimensioneringen skapar inga besparningar nästa år, så man har höjt anslaget med sex miljoner euro.

Dimensioneringen av vårdpersonalen lyftes fram i början av oktober när de utskottsansvariga för regeringspartiernas social- och hälsoutskott publicerade ett gemensamt pressmeddelande om saken.

Hannakaisa Heikkinen (C), Arja Juvonen (Sannf) och Sari Sarkomaa (Saml) sade att man borde ge avkall på nedskärningen av dimensioneringen av vårdpersonalen inom äldreomsorgen och i stället hitta alternativa sparmål. I dag säger de i ett gemensamt pressmeddelande att man försöker hitta alternativa sätt för de överenskomna nedskärningarna.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning