Regelverket kring byggande blir enklare

Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Regleringen av byggandet minskar och blir tydligare vid årsskiftet, meddelar Miljöministeriet.

Vid årsskiftet träder en ny och reformerad samling av byggbestämmelser i kraft. Reformen av byggbestämmelsesamlingen har pågått sedan 2013 och är omfattande skriver Miljöministeriet i ett pressmeddelande på fredagen.

Samlingen har uppdaterats för att möta dagens krav på hållbart byggande och god byggnadsseds. De nya kraven börjar gälla den 1 januari men på byggprojekt som påbörjats år 2017 tillämpas ännu gamla bestämmelser.

– Vi har haft en bra dialog med byggbranschaktörerna under reformarbetet. De nya kravens huvudsakliga innehåll har redan länge varit kända i branschen, säger byggnadsrådet Teppo Lehtinen på Miljöministeriet.

Reformen förtydligar regleringen. Vidare har antalet enskilda krav minskat med cirka hälften jämfört med tidigare. Detta har gjorts utan att sänka byggstandardens kravnivå.

– Kraven och anvisningarna, som ges i form av rekommendationer, har nu separerats, vilket underlättar tillämpningen av kraven, säger Lehtinen.

En ny helhet som ingår i samlingen är ombyggnad. Förordningarna tar även hänsyn till den sameuropeiska inre marknaden för byggprodukter, vilket ska främja den inhemska byggbranschens export.

Byggbestämmelsesamlingen innehåller förordningar och därtill hörande rekommendationer enligt markanvändnings- och bygglagen om konstruktioners hållfasthet och stabilitet, brandsäkerhet, sunda byggnader, säkerhet vid användning, tillgänglighet, bullerskydd och ljudförhållanden samt energiprestanda.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03