Regelverket kring byggande blir enklare

Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Regleringen av byggandet minskar och blir tydligare vid årsskiftet, meddelar Miljöministeriet.

Vid årsskiftet träder en ny och reformerad samling av byggbestämmelser i kraft. Reformen av byggbestämmelsesamlingen har pågått sedan 2013 och är omfattande skriver Miljöministeriet i ett pressmeddelande på fredagen.

Samlingen har uppdaterats för att möta dagens krav på hållbart byggande och god byggnadsseds. De nya kraven börjar gälla den 1 januari men på byggprojekt som påbörjats år 2017 tillämpas ännu gamla bestämmelser.

– Vi har haft en bra dialog med byggbranschaktörerna under reformarbetet. De nya kravens huvudsakliga innehåll har redan länge varit kända i branschen, säger byggnadsrådet Teppo Lehtinen på Miljöministeriet.

Reformen förtydligar regleringen. Vidare har antalet enskilda krav minskat med cirka hälften jämfört med tidigare. Detta har gjorts utan att sänka byggstandardens kravnivå.

– Kraven och anvisningarna, som ges i form av rekommendationer, har nu separerats, vilket underlättar tillämpningen av kraven, säger Lehtinen.

En ny helhet som ingår i samlingen är ombyggnad. Förordningarna tar även hänsyn till den sameuropeiska inre marknaden för byggprodukter, vilket ska främja den inhemska byggbranschens export.

Byggbestämmelsesamlingen innehåller förordningar och därtill hörande rekommendationer enligt markanvändnings- och bygglagen om konstruktioners hållfasthet och stabilitet, brandsäkerhet, sunda byggnader, säkerhet vid användning, tillgänglighet, bullerskydd och ljudförhållanden samt energiprestanda.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00