Regel om en procent tar konsten utanför gallerierna

Människor och hus. Nils Sjöberg blir förtjust när han råkar på konstnären Peter Svedberg i Stockholm City och ställer många frågor bland annat om verket Stad. Sjöberg har kommit till pendeltågsstationen med sin pappa Erik uttryckligen för att titta på konsten. – Det känns som att det är försumbara summor men det blir väldigt mycket konst, säger Erik Sjöberg om enprocentsregeln.Bild: Ari Luostarinen

Västmetron i all ära, Stockholms tunnelbana kallas världens längsta konstutställning. Offentlig konst har en stark position i Sverige. När nya tågstationer byggs ingår konst i budgeten och konstsatsningen på sjukhuset Nya Karolinska igen är den största någonsin. Men finansieringsmodellen gör också att många uttryck inte får plats.