Reformen av familjeledigheterna faller – Samlingspartiet och Centern på kollisionskurs

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C) låter familjeledighetsreformen falla i brist på resurser. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Det behövs mer pengar för att ro i land en familjeledighetsreform. Det anser familje- och omsorgsminister Annika Saarikko, som beslutat lägga ned beredningen. Men Samlingspartiet vill fortsätta – "en så viktig sak kan inte falla så där bara", säger partiordföranden Petteri Orpo.

Någon familjeledighetsreform finns inte inskriven i regeringsprogrammet, men togs med på agendan under halvtidsgranskningen i våras. Beredningen har pågått sedan hösten men nu är det stopp. Utan mer pengar blir det ingen reform.

– Det grämer mig ofantligt mycket, kommenterar familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C).

Hon har varit ordförande i den ministerarbetsgrupp som berett reformen. Men nu lägger hon ned beredningen, avslöjar hon i en intervju för Helsingin Sanomat.

– Det är svårt att reformera familjeledigheterna utan att satsa mer pengar. De ramvillkor som regeringen ställt var alltför strikta, säger Saarikko.

Avsikten har varit att öka pappornas andel av familjeledigheterna och förbättra sysselsättningen och jämställdheten på arbetsmarknaden, bland annat. Samtidigt skulle det också i fortsättningen vara möjligt att sköta barnet hemma till tre års ålder. Men reformen skulle inte få kräva några tilläggsresurser utan genomföras "inom den offentliga ekonomins ramar".

Arbetsgruppen har haft flera modeller på sitt bord där pusselbitarna varit bland annat fler månader vikta för den ena föräldern och en nedtrappning av hemvårdsstödet på slutet.

Enligt regeringens beräkningar skulle reformen innebära ett ökat behov av dagvård, vilket hade inneburit hundra miljoner euro i extra utgifter för den offentliga sektorn.

Extra pengar för dagvård

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) som förhandlat om reformen för Samlingspartiets del vill inte gå med på att reformen begravs för den här gången.

– Det här är en så viktig reform med tanke på jämställdheten, sysselsättningen och barnfamiljernas vardag att Samlingspartiet vill fortsätta beredningen, kommenterade Grahn-Laasonen, och krävde att saken tas upp av den så kallade trion – alltså regeringspartiernas ordförande.

Också partiordförande Petteri Orpo skriver på Twitter att Samlingspartiet vill fortsätta söka en lösning, och att en så viktig sak inte kan fällas så där bara.

Enligt Grahn-Laasonen fanns flera modeller på bordet som man kunde ha arbetat vidare med, men det ville inte Centerns riksdagsgrupp, säger hon. Och mer pengar för dagvården hade ordnat sig.

– Här ingick en betydande satsning på dagvården och småbarnspedagogiken. De hade fått mer pengar.

I de modeller som funnits på bordet hade den föräldraledighet som vikts för papporna till och med fördubblats, säger Grahn-Laasonen, men enligt Saarikko går omställningen inte så snabbt.

– Många mammor har ingen arbetsplats att återvända till, säger Saarikko och hänvisar till en utredning som visar att merparten av familjerna skulle ha förlorat på reformen.

Hemvårdsstödet knäckfråga

Enligt Simon Elo, ordförande för Blå framtids riksdagsgrupp, var det planerna på att trappa ned hemvårdsstödet under det tredje året som till sist knäckte kamelens rygg.

– Blå framtid ville bevara möjligheten till hemvård tills barnet är tre. Vi ansåg det också viktigt att familjerna själva får bestämma vem som sköter barnen hemma. Det här var Blå framtids ramvillkor. För oss var ökade kostnader inte den mest betydelsefulla frågan, säger Elo i ett pressmeddelande.

Blå framtid hade varit redo att fördubbla pappaledigheten till över hundra vardagar på frivillig basis. Nu är den del av föräldraledigheten som är vikt för papporna 2,2 månader.

Såväl Elo som partiordföranden Sampo Terho skriver på Twitter att Blå framtid är beredda att återuppta beredningen av reformen – "så att det treåriga hemvårdsstödet och familjernas valfrihet bevaras", skriver Elo.

Besvikna

Många uttryckte under fredagen sin bestörtning över den havererade reformen. Svenska Kvinnoförbundet framhåller att en ambitiös familjeledighetsreform måste få kosta.

– En "kostnadsneutral reform" har varit ett vackrare sätt att säga att man inte tycker att jämställdhet är värt att satsa på. Kan det bli mer tydligt att denna regering inte prioriterar jämställdhet? Oenigheten regeringspartierna emellan är uppenbar och än en gång står det klart att konservativa krafter som De blå på ett häpnadsväckande vis tillåts agera bromskloss i utvecklingen av jämställdheten i Finland, säger Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren i ett pressmeddelande.

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson är inte överraskad över att det gick som det gick.

– Jag är inte förvånad över att regeringen förstörde möjligheterna för sin reform att lyckas genom att slå fast att den ska vara kostnadsneutral. Det här beskriver hela regeringsperiodens politik. Allt möjligt borde enligt regeringen reformeras, men ändå får ingen reform kosta någonting. På det viset blir slutresultatet alltid magert, säger Andersson i ett pressmeddelande.

Bland annat fackcentralerna Akava och FFC anslöt sig till de besviknas skara. Också de har liksom övriga arbetsmarknadsorganisationer deltagit i beredningen av reformen, då arbetsmarknadsparterna är med om att finansiera det inkomstrelaterade stödet under föräldraledigheten.

– Vi är besvikna över att det inte blir någon reform, skriver Akavas ordförande Sture Fjäder i ett pressmeddelande, medan FFC för sin del hoppas på att nästa regering ska skriva in en familjeledighetsreform i regeringsprogrammet.

Artikeln har uppdaterats.

Enligt nuvarande system är 105 vardagar eller ungefär 4 månader av familjeledigheten vikta för modern. Moderskapsledigheten inleds ungefär en månad före nedkomst och under den här tiden får mamman moderskapspenning.

Faderskapsledigheten är högst 54 vardagar eller ungefär 9 veckor och under den här tiden får pappan faderskapspenning.

Föräldraledigheten börjar efter moderskapsledigheten och varar i 158 vardagar. Den här ledigheten kan föräldrarna dela på som de vill. Under föräldraledigheten utbetalas föräldrapenning.

Faderskaps-, moderskaps- och föräldrapenningen kallas också familjedagpenning. Den är inkomstrelaterad och beräknas på samma sätt. Minimidagpenningen för den som inte har arbetsinkomster är knappt 25 euro per vardag.

Den som vårdar ett barn under 3 år hemma kan få hemvårdsstöd efter att föräldrapenningen upphört. Vårdpenningen är 338 euro, och beroende på kommun och familjens inkomster kan tillägg tillkomma.

Källa: FPA

Annons: Såhär insjuknar man på din hemort – ta reda på vilken folksjukdom som är hotet för dig

Man mår olika på olika håll i Finland. På kartan kan du se vad man insjuknar i på din hemort! Du kan också testa vilka dina största hälsorisker är. Våra specialister ger också tips för förebyggande av folksjukdomar. 4.2.2020 - 10.49

Mer läsning