Reformen av bostadsbidraget ökar efterfrågan på ettor

Bild: lehtikuva/Roni Rekomaa

Många studenter drömmer om en egen enrummare i centrum av studieorten. I och med reformen av bostadsbidraget uppskattas efterfrågan på ettor öka ytterligare eftersom reformen gynnar framför allt dem som bor ensamma.

Ändringen, som träder i kraft i början av augusti, gör situationen jobbigare för personer som bor tillsammans. De måste ha varsitt hyresavtal, i annat fall betraktas personerna tillhöra samma hushåll. Då kan de andra hyresgästernas inkomster påverka bidragssumman.

– Bidragsreformen gör det svårare att bo med rumskamrater. Hyresgäster måste fundera ännu noggrannare än tidigare vem de vågar flytta ihop med, säger verksamhetsledaren Anne Viita på intresseorganisationen Vuokralaiset.

Enligt Viita är det framför allt privata hyresvärdar som drar nytta av läget.

– Då intresset för att bo ensam och efterfrågan på ettor ökar kan man ta högre hyror.

 Helsingfors. Just nu har Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse 12 000 ansökningar i behandling. Efter att studenter fick tillstånd att direkt ansöka om ettor har antalet ansökningar ökat. På hösten prioriteras studenter som flyttar till Helsingfors från andra orter.

 Åbo. Efterfrågan på studentbostäder har ökat jämfört med tidigare år. Åbo studentbystiftelse har 3 100 ansökningar i kö just nu. Alla bostäder som blir lediga i augusti–september reserveras för nya studerande.

 Tammerfors. Antalet ansökningar ligger på ungefär samma nivå som tidigare. Cirka 3 000 ansökningar till enrummare står i kö. Väntetiden till en etta är cirka sex månader, större bostäder står till och med tomma.

 Kuopio. Cirka tusen ansökningar står i kö. Antalet har minskat en aning från i fjol vilket sannolikt beror på ett ökat antal bostäder på den privata marknaden. Rum i studentkorridorer torde bli lediga tills mitten av september. 

Källa: Rundringning till studentbostadsstiftelserna.

Studenter beroende av bidrag

Även om de boende i en gemensam bostad skulle ha egna hyresavtal inkluderar avtalet ofta en klausul om solidariskt betalningsansvar. Klausulen skyddar hyresvärden men på Folkpensionsanstalten betraktar man det som ett tecken på gemensamt hushåll.

Många studenter vill därför ha separata hyresavtal utan någon klausul om betalningsansvaret. Verksamhetsledaren Mira Koro-Kanerva på intresseorganisationen Suomen vuokranantajat säger att det också kan vara fördelaktigt för hyresvärden att förhandla om innehållet i hyresavtalet.

– Studenternas förmåga att betala hyra bygger ofta på olika bidrag. Det är en negativ sak också för hyresvärden om hyresgästen inte är berättigad till stöd, säger hon.

Hyresvärdarnas intresseorganisation rekommenderar att de som vill bo tillsammans följer en form av underhyrning. Den huvudsakliga hyresgästen ansvarar för betalningen av hyran och för att bostaden hålls i gott skick. Den huvudsakliga hyresgästen kan skydda sig genom att be andrahandshyresgästen betala en hyresgaranti.

Å andra sidan påverkar modellen den huvudsakliga hyresgästens möjligheter att få bidrag. Andrahandshyresgästens hyra beaktas inte som inkomst vid utbetalningen av bostadsbidrag men den dras av från den huvudsakliga hyresgästens boendekostnader, säger juristen Petri Hassel på FPA.

Som vanligt hettar sommaren upp bostadsmarknaden i de stora universitetsstäderna. Antalet ansökningar till studentbostäder har ökat i exempelvis Åbo och Helsingfors. 

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning