Reformdebatten stampade på stället

Från vänster till höger: kommun- och reformminister Anu Vehviläinen, familje- och omsorgsminister Annika Saarikko samt utrikesminister Timo Soini. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Under riksdagens frågestund höll ledamöterna ur regeringspartierna enad front och försvarade landskaps- och vårdreformen med bekanta argument.

Efter att riskdagsledamot Elina Lepomäki (Saml) i gick ut med att hon planerar att rösta emot regeringens modell för landskaps- och vårdreform fick debatten om reformhelheten en nytändning. Men inga nya argument för eller emot.

Riksdagens frågestund på torsdagen inleddes därmed med ett flertal kritiska frågor om reformen. På regeringsläktaren darrade ingen på manschetten.

Reformen blir lyckad, säger familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C) som bär ansvar för vårdreformens beredning. Under debatten räknar hon gång på gång upp de fördelar som reformen för med sig. Hon får stöd av statsminister Juha Sipilä (C).

– Denna regering tänker föra reformen i mål. Valfriheten ger en unik ny möjlighet till vårt vårdsystem, säger Sipilä.

Även finansminister Petteri Orpo (Saml) säger att regeringspartierna står enade bakom reformpaketet.

– Det finns alltså många, många bra saker här och jag har tilltro till att de här ekonomiska målsättningarna också kommer att uppnås.

Inga nya argument

Regeringens argument för reformerna är desamma som de varit redan länge, och oppositionens motargument och bevisföring för varför inte reformen kommer att nå upp till de uttalade målen har även de upprepats otaliga gånger. Inga nya argument läggs fram under debatten.

Riksdagsledamot Ben Zyskowicz (Saml) ber minister Saarikko att för oppositionen åter en gång grundligt förklara vad reformen leder till.

– När medborgarnas valfrihet i primärvården förverkligas och folk själv väljer så leder det till att tillgängligheten blir bättre och köerna försvinner, säger Zyskowicz.

Jämlikheten mellan medborgarna blir bättre och kostnadseffektiviteten ökar då fler serviceproducenter kommer med i bilden, säger Zyskowicz och berättar samtidigt själv det han just bett Saarikko berätta.

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson sparar inte på krutet.

– För tillfället ser det ut som att oppositionen förstår sig bättre på marknadsekonomins lagar än vad regeringen gör, säger Andersson.

Sirpa Paatero (SDP) säger att den modell för vård som regeringen ställt upp inte kommer att förbättra tillgången till service eller föra den närmare kunden, inte heller öka jämlikheten.

– I ställer för besparingar blir det tilläggskostnader, modellen höjer sannolikt skatterna och hotar försämra tillgången till tjänster, säger Paatero.

Anna-Maja Henriksson (SFP) säger att regeringens reformarbete visat sig vara en kejsare utan kläder.

– Jag tycker det var modigt gjort av Lepomäki att visa det, säger Henriksson.

– Något som oroar mig mycket är regeringens inställning till Högsta förvaltningsdomstolens utlåtande om att valfrihetslagen borde granskas av EU-kommissionen, säger Henriksson till SPT efter debatten.

Det visar på en illavarslande inställning till sakkunniga experter säger Henriksson.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning