Rederierna och skeppsbefälen överens – det blir ingen strejk till havs

Den planerade strejken hade påverkat också isbrytarna. Bild: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Rederierna i Finland och Finlands Skeppsbefälsförbund godkände riksförlikningsmannens medlingsbud på måndagen.

Finlands Skeppsbefälsförbund ställer in den strejk i utrikesfarten som skulle börja den 16 mars. Orsaken är att Skeppsbefälsförbundet och arbetsgivarorganisationen Rederierna i Finland kommit överens om ett nytt kollektivavtal som sträcker sig till våren 2021.

Riksförlikningsmannens byrå började medla i arbetskonflikten mellan Rederierna i Finland och Finlands Skeppsbefälsförbund tisdagen den 5 mars. Riksförlikningsmannens medlingsbud godkändes av båda parterna på måndagen.

Det nya kollektivavtalet innebär bland annat att skeppsbefälens tabellöner höjs med 1,6 procent.

Redan tidigare hade Rederierna i Finland kommit överens om nya kollektivavtal med Finlands Sjömans-Union och Finlands Maskinbefälsförbund. Riksförlikningsmannens byrå medlade också i de arbetskonflikterna.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39