Rederierna och skeppsbefälen överens – det blir ingen strejk till havs

Den planerade strejken hade påverkat också isbrytarna. Bild: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Rederierna i Finland och Finlands Skeppsbefälsförbund godkände riksförlikningsmannens medlingsbud på måndagen.

Finlands Skeppsbefälsförbund ställer in den strejk i utrikesfarten som skulle börja den 16 mars. Orsaken är att Skeppsbefälsförbundet och arbetsgivarorganisationen Rederierna i Finland kommit överens om ett nytt kollektivavtal som sträcker sig till våren 2021.

Riksförlikningsmannens byrå började medla i arbetskonflikten mellan Rederierna i Finland och Finlands Skeppsbefälsförbund tisdagen den 5 mars. Riksförlikningsmannens medlingsbud godkändes av båda parterna på måndagen.

Det nya kollektivavtalet innebär bland annat att skeppsbefälens tabellöner höjs med 1,6 procent.

Redan tidigare hade Rederierna i Finland kommit överens om nya kollektivavtal med Finlands Sjömans-Union och Finlands Maskinbefälsförbund. Riksförlikningsmannens byrå medlade också i de arbetskonflikterna.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning