Rederierna missköter övervakningen av snusförsäljningen på Sverigebåtarna

Foto: Vesa Moilanen

Två kilogram, eller dubbel ranson, fick provköpare ut när de satte rederiernas övervakning av snusförsäljningen på prov.