Rederierna: "Finländska färjor har levererat sitt avfall till hamnar redan i åratal"

I Finland och i andra länder kring Östersjön kostar det inget extra för fartygen då de lämnar sitt avfall i en hamn. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Miljölagstiftningen i EU vad gäller fartygens avfall kommer att ändras. Syftet är att minska på avfall i haven.

Miljölagstiftningen kommer att ändras så att den är i enlighet med EU:s direktiv om fartygsavfall. På grund av den förnyande lagen kommer alla hamnar i EU att vara skyldiga att erbjuda tillräckligt bra avfallsmottagnings– och återvinningstjänster.

Situationen i Östersjön är rätt bra men kapaciteten i alla hamnar i EU är inte tillräckligt bra, skriver föreningen Rederierna i Finland i ett pressmeddelande.

EU vill utöver förbättrade avfallstjänster skapa processer som främjar fartyg att återvinna och leverera avfall till land. I Finland och i andra länder kring Östersjön kostar det inget extra för fartygen då de lämnar sitt avfall i en hamn. I Finland omfattar systemet också allt oljehaltigt avfall och toalettavfall.

De finska passagerarbilfärjorna har levererat allt avfall till hamnar redan i årtionden, skriver Rederierna i Finland. Det har gjorts på frivillig basis. Rederierna i Finland hoppas att man också i andra länder skulle satsa på mottagning av avfall i hamnarna. På det sättet minskar man på avfallet i haven och skyddar havsmiljön.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning