Rederierna: "Finländska färjor har levererat sitt avfall till hamnar redan i åratal"

I Finland och i andra länder kring Östersjön kostar det inget extra för fartygen då de lämnar sitt avfall i en hamn. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Miljölagstiftningen i EU vad gäller fartygens avfall kommer att ändras. Syftet är att minska på avfall i haven.

Miljölagstiftningen kommer att ändras så att den är i enlighet med EU:s direktiv om fartygsavfall. På grund av den förnyande lagen kommer alla hamnar i EU att vara skyldiga att erbjuda tillräckligt bra avfallsmottagnings– och återvinningstjänster.

Situationen i Östersjön är rätt bra men kapaciteten i alla hamnar i EU är inte tillräckligt bra, skriver föreningen Rederierna i Finland i ett pressmeddelande.

EU vill utöver förbättrade avfallstjänster skapa processer som främjar fartyg att återvinna och leverera avfall till land. I Finland och i andra länder kring Östersjön kostar det inget extra för fartygen då de lämnar sitt avfall i en hamn. I Finland omfattar systemet också allt oljehaltigt avfall och toalettavfall.

De finska passagerarbilfärjorna har levererat allt avfall till hamnar redan i årtionden, skriver Rederierna i Finland. Det har gjorts på frivillig basis. Rederierna i Finland hoppas att man också i andra länder skulle satsa på mottagning av avfall i hamnarna. På det sättet minskar man på avfallet i haven och skyddar havsmiljön.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning