Hur miljövänliga är Tallinks och Viking Lines nya fartyg egentligen?

Tallinks My Star levereras nästa år. Så här ska den se ut. Bild: Rauma Marine Constructions

Rederiernas nya LNG-fartyg har marknadsförts som en del av en grön omställning inom fartygsbranschen. Men en ny rapport ger skäl att ifrågasätta påståendena.

LNG-färjorna är kanske inte den räddning för fartygstrafiken som de målats upp som. Den slutsatsen kan man dra utifrån Meteorologiska institutets rapport om metanutsläppen, som Helsingin Sanomat var f...