Redan utsatta har lidit mera – omfattande rapport kartlägger konsekvenserna av coronaepidemin

Besöksförbud på äldreboenden har lett till större ensamhet bland äldre. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Institutet för hälsa och välfärd har undersökt konsekvenserna av coronaepidemin inom hela samhället. Äldre personer och egenvårdare lyfts fram som grupper som har drabbats extra hårt av coronarestriktionerna.

Coronarestriktionerna har särskilt drabbat äldre personer, som på grund av åtgärderna för att minska smittspridningen bland annat har fått mera begränsad hemvård. Många har också blivit ensammare på grund av besöksrestriktioner på äldreboenden. I maj bedömde var femte kommun att de tvingats skära ner på antalet besök inom hemvården och en del hembesök byttes ut till distansmöten.

Institutet för hälsa och välfärd har gjort en omfattande rapport om coronaepidemins konsekvenser för olika samhällsgrupper och för ekonomin.

Egenvårdare har också belastats extra mycket under epidemin. Enligt rapporten har egenvårdarna inte alltid kunnat ta ut sina lagstadgade lediga dagar. I förlängningen kan otillräckligt stöd allvarligt hota egenvårdarnas hälsa.

"Det är viktigt att kommunerna utreder egenvårdarnas ork och välmående och följer systemet med lagstadgade lediga dagar", skriver institutet i ett pressmeddelande.

Psykiskt tungt för studerande

Coronaepidemin har också orsakat en stor vårdskuld på grund av att vårdbesök som inte är akuta har skjutits upp. Bara inom tandvården handlar det om en vårdskuld på 1,3 miljoner besök.

Forskarna har inte hittat några generella förändringar i finländarnas psykiska hälsa under coronaepidemin, men inom vissa grupper, till exempel bland studerande och bland vårdpersonal, har man kunnat konstatera ökad psykisk ohälsa. Det är främst personer som redan tidigare har varit i en utsatt social situation som lidit mest av de restriktioner som coronaepidemin medfört. Det handlar bland annat om personer som är beroende av utkomststöd, som kämpar med drogproblem eller psykisk ohälsa och personer som är hemlösa.

Rapporten lyfter också fram att coronaepidemin kunnat få motsatta följder för människors livsstil. Till exempel har en del börjat motionera mera, medan andra börjar motionera mindre under epidemin.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Black Friday 2020 – erbjudanden hos Preeco.fi

Mer läsning