Redan över 30 000 fästingobservationer i Punkkilive

På webbplatsen Punkkilive.fi kan man på en karta ange var och när man sett fästingar. Många observationer kommer som väntat från kusten. Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

Webbplatsen Punkkilive.fi, där man kan rapportera fästingobservationer, har efter endast ett par månader nått målsättningen för hela året. "Varje observation är viktig", säger de tacksamma forskarna.

Den trespråkiga webbplatsen Punkkilive.fi, där medborgarna kan rapportera möten med fästingar, har redan fått in över 30 000 observationer.

Webbplatsen, vars namn kan översättas med "Fästinglive", lanserades för ett par månader sedan av Åbo universitet (TY) och läkemedelsbolaget Pfizer. De meddelar att årets målsättning för antalet inrapporterade fästingmöten redan nu har passerats.

Den här vyn visar fästingobservationerna från den senaste månaden. Bild: Skärmdump/SPT

Ska leva vidare

Eero Vesterinen, universitetslektor vid TY:s biologiska institution, konstaterar i ett pressmeddelande att forskarna överraskats av ivern att rapportera in observationer.

"Oron för att fästingarna sprider sig till ett ännu större område förenar folket, och många medborgare vill bistå forskningen. På kartan är de flesta av observationerna från trakter där många människor rör sig och där det är vanligt att man stöter på fästingar. Vi har också fått in många observationer från norr, till exempel från Uleåborgs- och Rovaniemitrakten."

Forskarna hoppas att lusten att rapportera fortsätter under sommaren, och därefter på hösten och våren. Tanken är att Punkkilive ska leva vidare i flera år.

"Med enbart forskarkrafter skulle vi inte ha möjlighet att kartlägga så här stora områden. Varje observation är viktig och hjälper forskningen framåt", säger Ilari Sääksjärvi, professor vid TY:s enhet för biodiversitet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning