Redan nu kunde man tillåta konserter och teaterföreställningar med begränsad publik

Det handlar inte enbart om kulturens betydelse för välbefinnandet i en civiliserad stat, utan även om människors lika rätt att få utöva sitt yrke.

I den nyligen publicerade planen på hur samhället gradvis skall öppnas efter coronapandemin behandlas inte kulturväsendet och andra näringsgrenar likvärdigt. Det är förståeligt att restriktionerna avvecklas på epidemins villkor och så ska det också vara. Men planen tycks nu omfatta samma strategi som följdes när man införde restriktionerna, det vill säga man begränsar den verksamhet som är lättast att begränsa och inte den som effektivast kunde förhindra att epidemin sprider sig.

Enligt planen tillåts tills vidare inga kulturevenemang. Eventuellt öppnar museerna och biblioteken i maj, men teatrar och konsertsalar hålls tills vidare stängda. Alla kulturbegivenheter behandlas kategoriskt som en enda bransch utan att man skiljer på mass- och övriga evenemang. Redan nu kunde man tillåta konserter och teaterföreställningar med begränsad publik, registrering av de närvarandes kontaktuppgifter, numrerade sittplatser på tillräckliga avstånd från varandra, obligatorisk användning av munskydd och möjlighet att desinficera händerna.I den nu framlagda planen behandlas inte olika näringsgrenar likvärdigt. Det handlar inte enbart om kulturens betydelse för välbefinnandet i en civiliserad stat, utan även om människors lika rätt att få utöva sitt yrke. Kulturbranschen anställer långt över 100 000 personer. Många konstnärer jobbar som frilansare eller egenföretagare. De befinner sig nu i stort ekonomiskt trångmål, eftersom fackens och statens utkomststöd inte når dem.

Redan nu kan man konstatera att smittspridningen inte minskade när konserter och teaterföreställningar förbjöds eller museerna stängdes. Antalet smittade personer minskade först efter de sista restriktionerna som infördes på våren.

Nu vore det viktigt att beslutet om en avveckling av coronarestriktionerna görs ansvarsfullt och att människors säkerhet och hälsa prioriteras. Det är också viktigt att man behandlar olika aktörer inom näringslivet likvärdigt och att man inte går över där ribban är lägst.

Satu Roberg, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning