Realism – inte tillkortakommande

De fem regeringspartiernas ordförande presenterade budgetförslaget tillsammans med finansminister Matti Vanhanen. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Sällan har pressen på regeringens budgetförhandlingar varit så stor som i år. Det gällde inte enbart statsfinanserna nästa år utan också pandemiskötseln, sysselsättningen, klimatmålen – eller regeringens trovärdighet och fortlevnad.

Sysselsättningen har under hela fempartiregeringens existens varit en av de frågor som har väckt mest debatt och mest farhågor.När de fem partiordförandena och finansministern presenterade sitt budget...